نشست كميته سواد آموزي در شهرستان مهريز

نشست كميته سواد آموزي در شهرستان مهريز


  به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز  ، مناسب سالروز تشكيل نهضت سوار آموزي به فرمان حضرت امام خميني (ره) نشست كميته سواد آموزي شهرستان مهريز با حضور فرماندار،مدير آموزش وپرورش مهريز،رئيس ا داره سوادآموزي استان وجمعي از مسئولين شهرستان در محل فرمانداري مهريز بر گزار شد. در اين جلسه مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز ضمن تبريك و تشكر از كسب رتبه سوم سواد آموزي شهرستان، خواستار راهكارهاي جديد جهت شناسايي دقيق بي سوادان باقيمانده وتشكيل دوره هايي جهت جلوگيري از بازگشت به بي سوادي مجدد سواد آموزان شد . در ادامه مدير آموزش و پرورش مهريز از آموزش 156نفر از بي سوادان شهرستان در نهصت سوادآموزي خبر داد.    
نشست كميته سواد آموزي در شهرستان مهريز

در اين جلسه مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز ضمن تبريك و تشكر از كسب رتبه سوم سواد آموزي شهرستان، خواستار راهكارهاي جديد جهت شناسايي دقيق بي سوادان باقيمانده وتشكيل دوره هايي جهت جلوگيري از بازگشت به بي سوادي مجدد سواد آموزان شد . در ادامه مدير آموزش و پرورش مهريز از آموزش 156نفر از بي سوادان شهرستان در نهصت سوادآموزي خبر داد.

 

آدرس کوتاه :