نشست فرماندار مهریز با پژوهشگران و مدیران مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج


نشست مسولان استان یزدوفرماندار شهرستان مهریز با پروهشگران و مدیران مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج در خصوص کنترل کرم گلوگاه انار با روش ناباروری بصورت پایلوت در منطقه مهریز و عقدا در استان البرز برگزار شد.

نشست مسولان استان یزدو فرماندار مهریز با پژوهشگران و مدیران مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج در خصوص کنترل کرم گلوگاه انار با روش ناباروری بصورت پایلوت در منطقه مهریز و عقدا در استان البرز برگزار شد.
در فاز دوم پروژه کنترل کرم گلوگاه انار با روش ناباروری ، شهرستان مهریز بصورت پایلوت همکاری خود را با مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج آغاز خواهد نمود و این نشست و بازدیدها به همین منظور طرح ریزی و صورت پذیرفته است .

شایان ذکر است :کرم گلوگاه انار با نام علمی Spectrobates ceratoniae Zeller مهمترین عامل کاهش کمی و کیفی محصول انار و یکی از موانع مهم در افزایش صادرات انار میباشد. این آفت اولین بار در سا ل ۱۳۴۹ در باغها ی انار کاشمر مشاهده و با توجه به علائم اولیه آلودگی به کرم گلوگاه انار موسوم شده است. میزان خسارت کرم گلوگاه انار تابعی از سال، رقم و شرایط به زراعی باغ در هر منطقه میباشد. بطور متوسط درصد خسارت کرم گلوگاه انار در کل کشور و در سالهای مختلف حدود ۳۰-۲۵ درصد محصول برآورد میشود.


آدرس کوتاه :