نشست فرماندار مهریز با مدیر کل اداره راه و ترابری استان یزد

نشست فرماندار مهریز با مدیر کل اداره راه و ترابری استان یزد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در نشستی با رضایی مدیر کل راه و ترابری استان یزد در خصوص عملکرد سال 89 و مهمترین برنامه ها و پروژه های این اداره در شهرستان مهریز بحث و تبادل نظر کرد.  
نشست فرماندار مهریز با مدیر کل اداره راه و ترابری استان یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در نشستی با رضایی مدیر کل راه و ترابری استان یزد در خصوص عملکرد سال 89 و مهمترین برنامه ها و پروژه های این اداره در شهرستان مهریز بحث و تبادل نظر کرد.

 

آدرس کوتاه :