نشست فرماندار با بانوان فرهیخته و فعال شهرستان مهریز


نشست بانوان فرهیخته و فعال مهریزی با فرماندار مهریز در محل فرمانداری شهرستان مهریز برگزار شد.

نشست بانوان فرهیخته و فعال مهریزی با فرماندار مهریز در محل  فرمانداری شهرستان مهریز  برگزار شد.

 در این نشست ‘سید محمد رستگاری ‘  ضمن خیر مقدم به بانوان فرهیخته مهریز ،  گفت:امیدوارم در این نشستها بتوانیم  ،  تصمیمات خوبی در بحث آموزشی و نشاط اجتماعی با توجه به فرهنگ و بافت مذهبی شهرستان مهریز اتخاذ کنیم .

 فرماندار مهریز در اين نشست از ایجاد مجتمع فرهنگی بانوان مهریز خبر داد و گفت : انشاء ا.. با توافقی که با شهرداری مهریز و اداره بهزیستی شهرستان داشته ایم ، فضای مناسبی برای این مجتمع در نظر گرفته شده و این مجتمع بزودی افتتاح خواهد شد .


آدرس کوتاه :