نشست سه جانبه دراداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز


نشست سه جانبه فی مابین دادستان مهریز ، مسئولین اداره کل زندان ها و بنیاد تعاون زندانیان یزد و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریزبرگزار شد

نشست سه جانبه فی مابین دادستان مهریز ، مسئولین اداره کل زندان ها و بنیاد تعاون زندانیان یزد و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریزبرگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداري مهريز به نقل ازاداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز نشست سه جانبه ای با موضوع اشتغال نیروهای مددجو رای باز در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز طبق تفاهم نامه سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان بنیاد تعاون زندان ها ، فی مابین دادستان مهریز ، مسئولین اداره کل زندان ها و بنیاد تعاون زندانیان یزد و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز برگزار شد.
در این نشست سیدعلی باقری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز انعقاد چنین تفاهم نامه ای را بسیار خیرخواهانه و انسان دوستانه بیان کرد و افزود، در جهت عملیاتی نمودن مفاد این تفاهم نامه و ایجاد اشتغال برای زندانیان با رعایت قوانین تلاش خواهیم کرد.
آقای رفیعی زاده معاونت سلامت ، اصلاح و تربیت اداره کل زندان های استان یزد بیان داشتند: با تعامل مسئولین قضایی و هماهنگی مسئولین محترم ادارات ، زندانیان واجد شرایط بتوانند بخشی از دوران محکومیت خود را از طریق اشتغال در بخش های دولتی و خصوصی سپری نمایند.
وی با بیان ضرورت توجه بیشتر به ایجاد زمینه های اشتغال و درآمدزایی برای زندانیان واعضای خانواده آنان تاکید کرد: راه کار حل بسیاری از مشکلات مالی زندانیان وخانواده آنان فراهم نمودن زمینه های اشتغال حداکثری است.
در ادامه آقای کامل برون مدیر محترم بنیاد تعاون زندانیان یزد گفت: نگهداری و تأمین امنیت زندانیان و اصلاح و بازسازی شخصیت آنها دو رسالت اصلی همه اقشار جامعه می باشد ، وی افزود، زندانیان افرادی هستند که باید با آموزشهای هدفمند به جامعه برگردند و به عنوان انسانی شریف به زندگی اجتماعی ادامه دهند.
در ادامه آقای حسن پور دادستان محترم دادسرای مهریز بيان داشت: ضمن استقبال و تمایل به همکاری با طرح حضور مددجویان رای باز جهت اشتغال در این شهرستان افزود: ایجاد یک رویه قضایی موثر در شهرستان برای پایداری و تدوام این طرح بسیار اهمیت دارد.آدرس کوتاه :