نشست خبری شهردار مهریز با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری شهردار مهریز با اصحاب رسانه برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نشست شهردار مهریز با نمایندگان رسانه های دیداری ، نوشتاری و گفتاری مهریز برگزار شد . دراین نشست یک ساعته شهردار مهریز مبادرت به ارائه ی عملکرد 9 ماه اول سالجاری و برنامه های مدنظر نمود . طباطبایی مهمترین برنامه ی عمرانی مدنظر و در دست اقدام شهرداری را اجرای طرح ترافیکی سه راهی بیمارستان ذکر نمود و گفت اجرای این طرح نیازمند هزینه ای بالغ بردو میلیارد ریال است که در فضای کلی به مساحت 11000 مترمربع انجام خواهد شد که تاکنون 20 درصد از عملیات اجرائی آن انجام گردیده است . وی ضمن سپاسگزاری از همکاری شایان توجه مدیریت بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) مهریز ، اظهار امیدواری نمود با احداث میدان ذیربط که در محوطه ای به مساحت 1600 مترمربع انجام خواهد شد تا پایان سالجاری شاهد بهره برداری از این طرح عمرانی و ترافیکی باشیم . شهردار مهریز ضمن اشاره به طرح ورودی مهریز و اقدامات انجام گرفته ی شهرداری در این زمینه گفت اجرای این طرح عمرانی و ترافیکی به مبلغی بالغ بر 12 میلیارد تومان نیازمنداست . ضمن اینکه شهرداری مبادرت به تملک و آزادسازی 21000 مترمربع از املاک واقعدر طرح نموده و اجرای آن به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان می باشد . طباطبایی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از نماینده ی محترم مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار و اعضای سورای اسلامی شهر در همراهی ، همفکری و پیگیری برنامه های مدنظر به تشریح اقدامات انجام گرفته و برنامه های در دست اقدام شهرداری در زمینه های خدمات شهری و فضای سبز ، حمل و نقل و ترافیک ، آتش نشانی و فرهنگی و ورزشی پرداخت .      
نشست خبری شهردار مهریز با اصحاب رسانه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نشست شهردار مهریز با نمایندگان رسانه های دیداری ، نوشتاری و گفتاری مهریز برگزار شد . دراین نشست یک ساعته شهردار مهریز مبادرت به ارائه ی عملکرد 9 ماه اول سالجاری و برنامه های مدنظر نمود .
طباطبایی مهمترین برنامه ی عمرانی مدنظر و در دست اقدام شهرداری را اجرای طرح ترافیکی سه راهی بیمارستان ذکر نمود و گفت اجرای این طرح نیازمند هزینه ای بالغ بردو میلیارد ریال است که در فضای کلی به مساحت 11000 مترمربع انجام خواهد شد که تاکنون 20 درصد از عملیات اجرائی آن انجام گردیده است . وی ضمن سپاسگزاری از همکاری شایان توجه مدیریت بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) مهریز ، اظهار امیدواری نمود با احداث میدان ذیربط که در محوطه ای به مساحت 1600 مترمربع انجام خواهد شد تا پایان سالجاری شاهد بهره برداری از این طرح عمرانی و ترافیکی باشیم .
شهردار مهریز ضمن اشاره به طرح ورودی مهریز و اقدامات انجام گرفته ی شهرداری در این زمینه گفت اجرای این طرح عمرانی و ترافیکی به مبلغی بالغ بر 12 میلیارد تومان نیازمنداست . ضمن اینکه شهرداری مبادرت به تملک و آزادسازی 21000 مترمربع از املاک واقعدر طرح نموده و اجرای آن به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان می باشد .
طباطبایی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از نماینده ی محترم مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار و اعضای سورای اسلامی شهر در همراهی ، همفکری و پیگیری برنامه های مدنظر به تشریح اقدامات انجام گرفته و برنامه های در دست اقدام شهرداری در زمینه های خدمات شهری و فضای سبز ، حمل و نقل و ترافیک ، آتش نشانی و فرهنگی و ورزشی پرداخت .

 

 

 

آدرس کوتاه :