نشست خبری دخیل عباس زارعزاده با اصحاب رسانه مهریز برگزار شد

نشست خبری دخیل عباس زارعزاده با اصحاب رسانه مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نشست خبری دخیل عباس زارعزاده نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم و بهاباد با اصحاب رسانه مهریز برگزار شد. پیگیری احداث بندر خشک، دانشکده فنی، دانشگاه امام صادق، کارخانجات فرآوری معدن سرب و روی بهادران و راه اندازی دو گلخانه از جمله مواردی بود که دخیل عباس زارعزاده در این نشست از آن خبر داد. وی همچنین از جابجایی و یا حذف پلیس راه یزد مهریز برای سهولت رفت و آمد همشهریان به مرکز استان خبر داد.
نشست خبری دخیل عباس زارعزاده با اصحاب رسانه مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نشست خبری دخیل عباس زارعزاده نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم و بهاباد با اصحاب رسانه مهریز برگزار شد.
پیگیری احداث بندر خشک، دانشکده فنی، دانشگاه امام صادق، کارخانجات فرآوری معدن سرب و روی بهادران و راه اندازی دو گلخانه از جمله مواردی بود که دخیل عباس زارعزاده در این نشست از آن خبر داد.
وی همچنین از جابجایی و یا حذف پلیس راه یزد مهریز برای سهولت رفت و آمد همشهریان به مرکز استان خبر داد.

آدرس کوتاه :