نشست جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجازدر روستا هاي شهرستان مهريز برگزار گرديد

شناسه : 4248628

نشست جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجازدر روستا هاي شهرستان مهريز برگزار گرديد
با حضور فرماندار ،بخشدار مركزي مهريزو دستگاههاي اجرايي مربوطه نشست پيگيري وجلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجازدر روستا هاي شهرستان مهريز برگزار گرديد.

دراين نشست ضرورت نظارت  بر ساخت وساز هاي غير مجاز با حضور دستگاهاي اجرايي ومتوليان امر تشكيل وتحت بررسي وراهكارهاي مقابله با ساخت وسازهاي غير مجاز ارائه گرديد ودر پايان اعمال نظارت بر ساخت وسازهاي غير مجاز روستايي توسط شركت تعاوني دهياران وهمكاري دستگاهاي خدمات رسان در تحقق موارد فوق مصوب ومورد تاكيد قرار گرفت.


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

 

پرتال جامع امام خميني (ره)

پرتال جامع امام خميني (ره)

پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري

پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري

پرتال جامع امام خميني (ره)

يزدخبر

حاشيه

پايگاه اطلاع رساني دولت

پرتال وزارت كشور

پرتال استانداريحاشيه