نشست بررسی ومسایل مربوط به آرد ، نان و نانواییها در فرمانداری مهریز برگزار شد .


جلسه بررسی مشکلات نانوایان و حوزه آرد و نان شهرستان با حضور فرماندار شهرستان مهریز ، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط ، نانواهای مهریزی و تمام دست اندرکار نان در مهریز ، در محل فرمانداری مهریز برگزار شد .

جلسه بررسی مشکلات نانوایان و حوزه آرد و نان شهرستان با حضور فرماندار  شهرستان مهریز  ، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط  ، نانواهای مهریزی و تمام دست اندرکار نان در مهریز ، در محل فرمانداری مهریز برگزار شد .

بررسی کیفیت آرد و نان ،  بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت نان در شهرستان مهریز ، رسیدگی به مسائل بهداشتی نانوایی ها،  رسیدگی به  شکایات مردم و انتقال مو ارد شکایت مردمی به دست اندرکاران نان در مهریز از موضوعات این جلسه بود .

استفاده بعضی از نانوائیها از جوش شیرین و پخت نان خشک در بعضی نانواییها ، عدم رعایت ساعت کاری  در تعداد  کمی از نانوایهای شهرستان از مواردی بود که بنا به درخواستهای مردمی از سوی عالی ترین مقام اجرایی شهرستان مطرح شد، سید محمد رستگاری گفت : البته موارد گفته شده در مورد بعضی از نانواییهای مهریز بوده است و نانواهای ما قشر زحمت کشی هستند که باید از آنها تقدیر نمود ، اما نباید فراموش شود وظیفه نانوا  پخت نان خوب و با کیفیت و رساندن آن   به دست مردم است .

"سید محمد رستگاری" فرماندار مهریز در بخش دیگری از صحبتهای خود ضمن اشاره به ابزارهای قانونی برای کنترل کمی و کیفی نان گفت : دستگاههای نظارتی نیز برای همین موضوع بر کار نانواییها نظارت می نمایند  و مسئولین شهرستان در حوزه آرد و نان باید با استفاده از ابزارهای قانونی، کیفیت نان را به عنوان اولویت کاری خود مورد نظر قرار دهند.آدرس کوتاه :