نشست بررسی راهکارهای عملی اجرای سند چشم انداز توسعه شهرستان مهریزبرگزارشد.


جلسه بررسی راهکارهای عملی اجرای سند چشم انداز توسعه شهرستان با حضور حسینی پور مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری ، دهقانیزاده معاون دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری ، فرماندار مهریز،َ بخشدار بخش مرکزی شهرستان و کارشناسان و مشاوران سند توسعه شهرستان در محل فرمانداری مهرَیز برگزار شد.

امروز سه شنبه هجدهم فروردین ماه جلسه بررسی راهکارهای عملی اجرای سند چشم انداز توسعه شهرستان با حضور حسینی پور  مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری ، دهقانیزاده  معاون دفتر برنامه ریزی و بودجه  استانداری ، فرماندار مهریز،َ بخشدار بخش مرکزی شهرستان و کارشناسان و مشاوران سند توسعه شهرستان در محل فرمانداری مهرَیز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،"سید محمد رستگاری "فرماندار شهرستان مهریز در این جلسه با اشاره به محورهای اصلی این سند گفت :توسعه متوازن و همه جانبه باید در اجرای سند توسعه شهرستان ملاک عمل باشد .

بالاترین مقام اجرایی شهرستان ادامه داد : فاز قبلی توسعه سند توسعه شهرستان فاز تدوین سند بود و حالا که وارد فاز اجرایی شدیم باید با شناخت راهکارهای عملی با توجه به منابع و امکانات موجود کار را طبق سند چشم انداز توسعه پیش ببریم .
فرماندار مهریز با اشاره به فرصتها و تهدیدها در طول اجرای طرح توسعه شهرستان گفت : باید با رصد و آمارگیری شاخصهای توسعه , اجرای طرح مورد ارزیابی و با توجه به تجربه های بدست آمده نسبت به اصلاح ساختارها اقدام نماییم .آدرس کوتاه :