نشانه های مصرف شیشه را بشناسید


چند نشانه بارز برای اعتیاد به شیشه وجود دارد كه از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره كرد * نامنظم شدن ساعات خواب و بیداری * تغییر رفتار ناگهانی و بی‌علت * گشاد شدن شدید مردمك‌های چشم * خونریزی یا خشكی یا پوسته پوسته شدن لب‌ها و بینی * بدبو شدن دهان * به وجود آمدن زخم‌هایی در دست‌ها و صورت * پوسیدگی و ریختن سریع دندان‌ها * كاهش شدید وزن و بی‌اشتهایی مرضی * ظهور مشكلات مزمن بینی یا سینوس‌ها * افت تحصیلی یا پیشرفت تحصیلی غیرمنتظره * تغییر ناگهانی جمع دوستان از افراد معمولی به معتادان مواد مخدر یا توزیع‌كنندگان آن.

چند نشانه بارز برای اعتیاد به شیشه وجود دارد كه از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره كرد

* نامنظم شدن ساعات خواب و بیداری
* تغییر رفتار ناگهانی و بی‌علت
* گشاد شدن شدید مردمك‌های چشم
* خونریزی یا خشكی یا پوسته پوسته شدن لب‌ها و بینی
* بدبو شدن دهان
* به وجود آمدن زخم‌هایی در دست‌ها و صورت
* پوسیدگی و ریختن سریع دندان‌ها
* كاهش شدید وزن و بی‌اشتهایی مرضی
* ظهور مشكلات مزمن بینی یا سینوس‌ها
* افت تحصیلی یا پیشرفت تحصیلی غیرمنتظره
* تغییر ناگهانی جمع دوستان از افراد معمولی به معتادان مواد مخدر یا توزیع‌كنندگان آن.


آدرس کوتاه :