نخستین واحد تاکسی بی سیم مهریز افتتاح شد

نخستین واحد تاکسی بی سیم مهریز افتتاح شد


نخستین واحد تاکسی بی سیم مهریز افتتاح شد به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز شهردار مهریز در مراسم راه اندازي آن گفت: براي افتتاح اين واحد با 12 دستگاه خودرو و اشتغالزايي 17 نفر بيش از يک ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است . علیرضا ابویی اظهار داشت: اين واحد توسط بخش خصوصي و تحت نظارت شهرداري فعاليت مي نمايد . وي اضافه کرد: تسريع در اياب و ذهاب مردم بخصوص دانش آموزان و دانشجويان از اهداف راه اندازي اين واحد است . وي گفت: هم اکنون 25 واحد تاکسي تلفني معمولي با 170 تاکسي و اشتغالزايي 250 نفر روزانه بيش از يک هزار نفر مسافر را در سطح شهر و ساير مناطق جابجا مي کنند .
نخستین واحد تاکسی بی سیم مهریز افتتاح شد

نخستین واحد تاکسی بی سیم مهریز افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز شهردار مهریز در مراسم راه اندازي آن گفت: براي افتتاح اين واحد با 12 دستگاه خودرو و اشتغالزايي 17 نفر بيش از يک ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.
علیرضا ابویی اظهار داشت: اين واحد توسط بخش خصوصي و تحت نظارت شهرداري فعاليت مي نمايد.
وي اضافه کرد: تسريع در اياب و ذهاب مردم بخصوص دانش آموزان و دانشجويان از اهداف راه اندازي اين واحد است.
وي گفت: هم اکنون 25 واحد تاکسي تلفني معمولي با 170 تاکسي و اشتغالزايي 250 نفر روزانه بيش از يک هزار نفر مسافر را در سطح شهر و ساير مناطق جابجا مي کنند.

آدرس کوتاه :