نخستین شورای اداری جوان مهریز برگزار شد

نخستین شورای اداری جوان مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نخستین شورای اداری جوان شهرستان مهریز با حضور معاونان و مشاوران فرماندار مهریز برگزار شد. در این نشست که با حضور سید محمد رستگاری معاون فرماندار مهریز و مسعود خلیلی مشاور جوان فرماندار مهریز و جمعی از جوانان ادارات و دستگاه های اجرایی، نخبگان و جوانان شهرستان برگزار شد، راه‌های تسهیل حضور فعال جوانان در عرصه‌های تصمیم‌سازی مورد بررسی قرار گرفت. معاون فرماندار مهریز در این نشست هدف از تشکیل این جلسه را ورود ایده‌های خلاقانه به بدنه اجرایی و اداری و ایجاد رابطه دو سویه با جوانان انقلابی و آشنایی بیشتر اعضا با اهداف و وظایف شورا و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر به منظور تشکیل جلساتی در آینده برای این شورا دانست. سیدمحمد رستگاری، حل مشکلات جوانان در زمینه مسکن و ارائه تسهیلات ازدواج با افتتاح شبکه فعالان ازدواج که یکی از مصوبات کمیته ساماندهی امور جوانان این شهرستان است را از دیگر اهداف مهم این شورا دانست. وی همچنین بر لزوم همکاری و همدلی برای پیشرفت و تعالی شهرستان مهریز تأکید کرد. رستگاری همچنین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد به کارگیری توان جوانان در عرصه‌های مختلف همچنین دیدگاه‌های رئیس جمهور در تزریق ایده‌های خلاقانه جوانان، ارتباط گیری و استفاده از نظرات جوانان به ویژه نخبگان را با اهمیت دانست و اظهار امیدواری کرد: در آینده شورای اداری جوان شهرستان بتواند تصمیمات و مصوبات مفیدی را برای تصمیم‌گیری در شورای اداری شهرستان ارائه کند. وی همچنین با اشاره به دستورالعمل استاندار یزد مبنی بر حضور مشاور جوان دبیران کارگروه‌ها و کمسیون‌های شهرستان در جلسات و پیگیری مصوبات این جلسات بر لزوم اجرای این دستورالعمل تاکید کرد و از مشاوران جوان مدیران مربوط خواست تا با جدیت هرچه بیشتر ضمن حضور در جلسات شهرستان پیگیری مصوبات این جلسات را تا حصول نتیجه مطلوب انجام دهند. مشاور جوان فرماندار مهریز نیز در این نشست به تشریح ساختار سازمان فراگیر مشاوران جوان همچنین شورای اداری جوان شهرستان پرداخت و از مشاوران جوان دستگاه‌های اجرایی شهرستان خواست تا با ارتباط و تعامل خوب و مناسب با نخبگان و جوانان فعال شهرستان زمینه مشارکت بیش از پیش آنها در جلسات کارگروه‌ها و نیز شورای اداری جوان شهرستان را فراهم آورند. مسعود خلیلی با اشاره به تشکیل شورای شهرستانی سازمان فراگیر جوانان و معرفی اعضای این شورا از اعضا خواست تا با جدیت و پیگیری هرچه بیشتر و ارتباط مؤثر با نخبگان حوزه خود، نسبت به معرفی آنان همچنین ثبت‌نام از طریق پرتال فرمانداری مهریز زمینه همکاری هرچه بیشتر آنان را فراهم آورند. در این نشست کمیته‌ها و مسئولان کمیته‌های این شورا مشخص شدند. خبرگزاری فارس
نخستین شورای اداری جوان مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نخستین شورای اداری جوان شهرستان مهریز با حضور معاونان و مشاوران فرماندار مهریز برگزار شد.
در این نشست که با حضور سید محمد رستگاری معاون فرماندار مهریز و مسعود خلیلی مشاور جوان فرماندار مهریز و جمعی از جوانان ادارات و دستگاه های اجرایی، نخبگان و جوانان شهرستان برگزار شد، راه‌های تسهیل حضور فعال جوانان در عرصه‌های تصمیم‌سازی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون فرماندار مهریز در این نشست هدف از تشکیل این جلسه را ورود ایده‌های خلاقانه به بدنه اجرایی و اداری و ایجاد رابطه دو سویه با جوانان انقلابی و آشنایی بیشتر اعضا با اهداف و وظایف شورا و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر به منظور تشکیل جلساتی در آینده برای این شورا دانست.
سیدمحمد رستگاری، حل مشکلات جوانان در زمینه مسکن و ارائه تسهیلات ازدواج با افتتاح شبکه فعالان ازدواج که یکی از مصوبات کمیته ساماندهی امور جوانان این شهرستان است را از دیگر اهداف مهم این شورا دانست.
وی همچنین بر لزوم همکاری و همدلی برای پیشرفت و تعالی شهرستان مهریز تأکید کرد.
رستگاری همچنین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد به کارگیری توان جوانان در عرصه‌های مختلف همچنین دیدگاه‌های رئیس جمهور در تزریق ایده‌های خلاقانه جوانان، ارتباط گیری و استفاده از نظرات جوانان به ویژه نخبگان را با اهمیت دانست و اظهار امیدواری کرد: در آینده شورای اداری جوان شهرستان بتواند تصمیمات و مصوبات مفیدی را برای تصمیم‌گیری در شورای اداری شهرستان ارائه کند.
وی همچنین با اشاره به دستورالعمل استاندار یزد مبنی بر حضور مشاور جوان دبیران کارگروه‌ها و کمسیون‌های شهرستان در جلسات و پیگیری مصوبات این جلسات بر لزوم اجرای این دستورالعمل تاکید کرد و از مشاوران جوان مدیران مربوط خواست تا با جدیت هرچه بیشتر ضمن حضور در جلسات شهرستان پیگیری مصوبات این جلسات را تا حصول نتیجه مطلوب انجام دهند.
مشاور جوان فرماندار مهریز نیز در این نشست به تشریح ساختار سازمان فراگیر مشاوران جوان همچنین شورای اداری جوان شهرستان پرداخت و از مشاوران جوان دستگاه‌های اجرایی شهرستان خواست تا با ارتباط و تعامل خوب و مناسب با نخبگان و جوانان فعال شهرستان زمینه مشارکت بیش از پیش آنها در جلسات کارگروه‌ها و نیز شورای اداری جوان شهرستان را فراهم آورند.
مسعود خلیلی با اشاره به تشکیل شورای شهرستانی سازمان فراگیر جوانان و معرفی اعضای این شورا از اعضا خواست تا با جدیت و پیگیری هرچه بیشتر و ارتباط مؤثر با نخبگان حوزه خود، نسبت به معرفی آنان همچنین ثبت‌نام از طریق پرتال فرمانداری مهریز زمینه همکاری هرچه بیشتر آنان را فراهم آورند.
در این نشست کمیته‌ها و مسئولان کمیته‌های این شورا مشخص شدند.

خبرگزاری فارس

آدرس کوتاه :