نجات یک جوان از خطر مرگ حتمی

نجات یک جوان از خطر مرگ حتمی


در ساعت 11 شب جمعه مورخ 8/3/88 از طريق پليس 110 به جمعيت هلال احمر اطلاع دادند كه يك نفر در كوههاي اطراف مهريز گرفتار شده از آنجا كه اطلاعات ارائه شده از سوي پليس كامل نبوده و براي انجام عمليات نجات نياز به بررسي شرايط منطقه و وضعيت شخص گرفتار بود .
نجات یک جوان از خطر مرگ حتمی

رییس هلال احمر  به همراه جناب آقاي نداف دبير محترم ستاد حوادث شهرستان و جناب آقاي جهازي مسئول محترم تيم امداد كوهستان در محل حاضر و مشخص گرديد جواني 23 ساله در اثر كم تجربگي و عدم مهارت در صعود از شيار يك كوه كه حدوداً 70 متر تا ته دره فاصله و از بالاي سر به سمت قله فاصله داشته با تكيه برپا و به كمك يك دست خود را نگه داشته است. هرچند قبل از اعزام به منطقه با كشيك امداد هلال احمر استان يزد هماهنگ شده بود پس از بررسي وضعيت منطقه شرايط گزارش گرديد تا امكانات و تجهيزات موردنياز بكار گرفته شود بلافاصله تيم امداد و نجات جمعيت هلال احمر به كمك راننده و پزشك و امدادگران به منطقه فراخوانده شدند.

ازطريق تلفن همراه شخص گرفتار شده حمايتهاي رواني صورت گرفت و به وي اطمينان داده شده كه به موقع نيروهاي امدادي اقدام خواهند نمود سپس از نيروهاي محلي كه حدوداً بالغ بر 40 نفر بودند و قصد داشتند با حركتهاي احساسي و غيرتخصصي اقدام به عمليات نجات نمايند خواسته شد تا اقدام غيرمنطقي انجام ندهند سپس ازسوي تيم امداد كوهستان شهرستان به سرپرستي آقاي جهازي تا رسيدن تيم امداد كوهستان استان نسبت به شناسايي و تهيه طرح عمليات نجات اقدام شد.

حدوداً ساعت 5/0 بامداد روز شنبه تيم امداد كوهستان برادران سالاري و علي حميديان به سرپرستي جناب آقاي محمد زارع سروي معاون محترم امداد هلال احمر استان  عمليات خود را آغاز نموده و برفراز كوه صعود نموده و با تجهيز كارگاه و حمايت گروه آقاي حسين سالاري با مهارت خاص به بالاي سر شخص گرفتار رسيده و ساعت 3 بامداد طناب نجات را به وي مي رساند.

نجات گر بعد از بالا كشيدن شخص گرفتار با ارتفاعي امن وانجام حمايت رواني و تقويت قواي جسمي وي تا هنگام سپيده دم منتظر مانده و سپس با حمايت گروه صعود نموده و ساعت 30/6 صبح به دامنه كوه رسيدند. عمليات نجات با كيفيت فني بالا و با سلامت كامل براي نجات گران و شخص گرفتار انجام شده شخص گرفتار خود را ياسر معرفي كرده و مشخص شد جواني 23 ساله و افغاني تبار است . و لذا اينكه از خطر حتمي جان سالم به در برده بود بسيار راضي و شاكر بود. همچنين امدادگران سبب انجام اين عمليات از خداوند شاكر و سپاسگزار بودند.

ضمناً از حضور بموقع آتش نشاني مهريز، پليس 110 ، حراست شهرداري و بويژه دبير محترم ستاد حوادث كه بصورت هماهنگ ايفاي نقش نمودند تشكر و قدرداني مي شود.

آدرس کوتاه :