نتایج شمارش آراء دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان مهریز

نتایج شمارش آراء دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان مهریز


از کل 35480 رای
نتایج شمارش آراء دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان مهریز
آقای احمدی نژاد        19859 رای
آقای موسوی             14827 رای
آقای کروبی                  108 رای
آقای رضایی                 367 رای
آدرس کوتاه :