نایب ریس کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به مدیر جهاد کشاورزی مهریز: مشکلات بر سر راه کشاورزان روستا وگرفتن مجوز باید حل شود

نایب ریس کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به مدیر جهاد کشاورزی مهریز: مشکلات بر سر راه کشاورزان روستا وگرفتن مجوز باید حل شود


  نایب ریس کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به مدیر جهاد کشاورزی مهریز: مشکلات بر سر راه کشاورزان روستا وگرفتن مجوز باید حل شود نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در   بازدید خود از دهستان خورمیزات و در جمع اهالی واعضای شورای این روستا اظهار داشت با توجه به نزدیک بودن این دهستان به مرکز شهر مهریز زمینه ایجاد اشتغال وجود دارد و باید در این دهستان فضای اشتغال را به گونه ای ایجاد کنیم که به دنبال ان با درامد مناسب وکم کردن هزینه ها شاهد پیشرفت هرچه بیشتر این دهستان باشیم. وی افزود دولت در حال حاضر برای اینکه مسکن ارزان قیمت به مردم بیخانه و   واجد شرایط خانه دار شوند زمین های به مساحت مشخص وبه صورت رایگان در اختیار مردم با تسهیلات مناسب اعطا میکند ولی در روستاها از این طرح استقبال کم شده است وعلت اصلی ان نیز نبود زمینه اشتغال وبه دنبال ان درامد کافی است . فرهمند تصریح کرد : بعضی از مردم روستا با مشکلاتی در زمینه گرفتن مجوز برای ایجاد واحد دامپروری یا ایجاد گلخانه با مشکلاتی روبه رو هستند و جهاد کشاورزی مهریز نیز وظیفه دارد ساده ترین راه حل را برای گرفت مجوز به روستایان ارائه دهد وی با بیان اینکه اهالی روستا از طریق دامپروری و کشاورزی امرار معاش میکنند گفت : باید فضای در روستاها و دهستانها ایجاد شود تا مردم روستا دلسرد از کارهای خود نشوند   همچنین باید به نحوی زمینه ایجاد اشتغال در بین جوانان فراهم شود تا شاهد مهاجرت جوانان به شهر های اطراف نباشیم. در پایان اعضای شورای دهستان خورمیز مشکلات خود را با فرهمند در میان گذاشتند وی نیز قول مسائد جهت برطرف کردن مشکلات این دهستان داد. در ادامه دیدار نماینده مردم مهریز از کارخانه سنگ وکاشی پرسپولیس بزرگترین کارخانه کاشی استان وهمچنین از مجموعه گاوداری 330 راسی بازدید کرد.  
نایب ریس کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به مدیر جهاد کشاورزی مهریز: مشکلات بر سر راه کشاورزان روستا وگرفتن مجوز باید حل شود
  نایب ریس کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به مدیر جهاد کشاورزی مهریز: مشکلات بر سر راه کشاورزان روستا وگرفتن مجوز باید حل شود

نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در  بازدید خود از دهستان خورمیزات و در جمع اهالی واعضای شورای این روستا اظهار داشت با توجه به نزدیک بودن این دهستان به مرکز شهر مهریز زمینه ایجاد اشتغال وجود دارد و باید در این دهستان فضای اشتغال را به گونه ای ایجاد کنیم که به دنبال ان با درامد مناسب وکم کردن هزینه ها شاهد پیشرفت هرچه بیشتر این دهستان باشیم.

وی افزود دولت در حال حاضر برای اینکه مسکن ارزان قیمت به مردم بیخانه و  واجد شرایط خانه دار شوند زمین های به مساحت مشخص وبه صورت رایگان در اختیار مردم با تسهیلات مناسب اعطا میکند ولی در روستاها از این طرح استقبال کم شده است وعلت اصلی ان نیز نبود زمینه اشتغال وبه دنبال ان درامد کافی است .

فرهمند تصریح کرد : بعضی از مردم روستا با مشکلاتی در زمینه گرفتن مجوز برای ایجاد واحد دامپروری یا ایجاد گلخانه با مشکلاتی روبه رو هستند و جهاد کشاورزی مهریز نیز وظیفه دارد ساده ترین راه حل را برای گرفت مجوز به روستایان ارائه دهد وی با بیان اینکه اهالی روستا از طریق دامپروری و کشاورزی امرار معاش میکنند گفت : باید فضای در روستاها و دهستانها ایجاد شود تا مردم روستا دلسرد از کارهای خود نشوند  همچنین باید به نحوی زمینه ایجاد اشتغال در بین جوانان فراهم شود تا شاهد مهاجرت جوانان به شهر های اطراف نباشیم.

در پایان اعضای شورای دهستان خورمیز مشکلات خود را با فرهمند در میان گذاشتند وی نیز قول مسائد جهت برطرف کردن مشکلات این دهستان داد.

در ادامه دیدار نماینده مردم مهریز از کارخانه سنگ وکاشی پرسپولیس بزرگترین کارخانه کاشی استان وهمچنین از مجموعه گاوداری 330 راسی بازدید کرد.

 

آدرس کوتاه :