نانوايان مهريزي مشكلات خود را با مديركل غله و خدمات بازرگاني استان يزد در ميان گذاشتند

نانوايان مهريزي مشكلات خود را با مديركل غله و خدمات بازرگاني استان يزد در ميان گذاشتند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، در نشستي كه با حضور بيش از 40 نانواي شهرستان مهريز، مديركل غله و خدمات بازرگاني استان يزد و رستگاري معاون فرمانداري مهريز برگزار شد نانوايان مشكلات خود را با مديركل غله و خدمات بازرگاني استان يزد در ميان گذاشتند. بختيار علايي پور  مديركل غله و خدمات بازرگاني استان يزد در اين نشست گفت: وضعيت كيفيت نان بعد از هدفمندي يارانه ها در اين استان بسيار خوب است. بختيار علايي پور افزود: با اجراي اين قانون هر واحد نانوايي‌ تلاش مي كند با افزايش كيفيت مشتريان بيشتري را جذب كنند. وي تعداد نانوايي استان را افزون بر يكهزار و 100 مورد بيان كرد و تصريح كرد: از اين تعداد 467 مورد در شهر يزد هستند. مديركل غله و خدمات بازرگاني استان يزد ضمن تقدير و تشكر از همراهي مردم در اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش نان گفت: هم اكنون مردم استان در زمينه كيفيت از نانواييها رضايت دارند و گزارشي در اين زمينه دريافت نشده است. افزايش ناگهاني قيمت سوخت نانوايي ها و افزايش قيمت آرد در مقايسه با قيمت نان از جمله مشكلات مطرح شده اين نشست بود كه مديركل غله و خدمات بازرگاني استان يزد قول پيگيري اين مشكلات را داد. گفتني است در ايام تعطيلات نوروز نيز نانواييهاي سطح شهرستان بصورت كشيك به منظور خدمات رساني به ميهمانان و مسافرين نوروزي فعال بودند.
نانوايان مهريزي مشكلات خود را با مديركل غله و خدمات بازرگاني استان يزد در ميان گذاشتند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، در نشستي كه با حضور بيش از 40 نانواي شهرستان مهريز، مديركل غله و خدمات بازرگاني استان يزد و رستگاري معاون فرمانداري مهريز برگزار شد نانوايان مشكلات خود را با مديركل غله و خدمات بازرگاني استان يزد در ميان گذاشتند.
بختيار علايي پور  مديركل غله و خدمات بازرگاني استان يزد در اين نشست گفت: وضعيت كيفيت نان بعد از هدفمندي يارانه ها در اين استان بسيار خوب است.
بختيار علايي پور افزود: با اجراي اين قانون هر واحد نانوايي‌ تلاش مي كند با افزايش كيفيت مشتريان بيشتري را جذب كنند.
وي تعداد نانوايي استان را افزون بر يكهزار و 100 مورد بيان كرد و تصريح كرد: از اين تعداد 467 مورد در شهر يزد هستند.
مديركل غله و خدمات بازرگاني استان يزد ضمن تقدير و تشكر از همراهي مردم در اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش نان گفت: هم اكنون مردم استان در زمينه كيفيت از نانواييها رضايت دارند و گزارشي در اين زمينه دريافت نشده است.
افزايش ناگهاني قيمت سوخت نانوايي ها و افزايش قيمت آرد در مقايسه با قيمت نان از جمله مشكلات مطرح شده اين نشست بود كه مديركل غله و خدمات بازرگاني استان يزد قول پيگيري اين مشكلات را داد.
گفتني است در ايام تعطيلات نوروز نيز نانواييهاي سطح شهرستان بصورت كشيك به منظور خدمات رساني به ميهمانان و مسافرين نوروزي فعال بودند.

آدرس کوتاه :