میهمانان و مسافرین نوروزی در مهريز در کنار سفره هفت سین عید باستانی نوروز را جشن گرفتند

میهمانان و مسافرین نوروزی در مهريز در کنار سفره هفت سین عید باستانی نوروز را جشن گرفتند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، میهمانان و مسافرین نوروزی در شهرستان مهریز همراه با مسئولین شهرستان در کنار سفره هفت سین عید باستانی نوروز را جشن گرفتند. مسافرین و میهمانان نوروزی که مهریز را به عنوان گذران اوقات فراغت خود انتخاب کردند و در این شهرستان اسکان داده شده اند در ستاد مرکزی اسکان مسافرین و میهمانان نوروزی در این شهرستان گرد هم آمده و عید نوروز را جشن گرفتند.
میهمانان و مسافرین نوروزی در مهريز در کنار سفره هفت سین عید باستانی نوروز را جشن گرفتند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، میهمانان و مسافرین نوروزی در شهرستان مهریز همراه با مسئولین شهرستان در کنار سفره هفت سین عید باستانی نوروز را جشن گرفتند.
مسافرین و میهمانان نوروزی که مهریز را به عنوان گذران اوقات فراغت خود انتخاب کردند و در این شهرستان اسکان داده شده اند در ستاد مرکزی اسکان مسافرین و میهمانان نوروزی در این شهرستان گرد هم آمده و عید نوروز را جشن گرفتند.

آدرس کوتاه :