بزودي :

میدان بزرگ ذخیره دام استان در مهريز


فرماندار مهريز گفت: در کمتر از یکسال میدان بزرگ ذخیره دام استان با کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز در مهريزاحداث مي شود.

فرماندار مهريز گفت: در کمتر از یکسال میدان بزرگ ذخیره دام استان با کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز در مهريزاحداث مي شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:سيد محمد رستگاري در بازديد از محل احداث اين پروزه بيان كرد:

این پروژه در کمتر از یکسال میدان بزرگ ذخیره دام استان با کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز احداث مي شود..

فرماندار مهريز افزود:مجموعه ای که کمبود آن در استان یزدبه شدت احساس می شود ونقش موثری در ذخیره و تامین دام موردنیاز استان خواهد داشت.

نماينده دولت در مهريز درادامه گفت :این‌مجموعه پس از بهره برداری ظرفیت نگهداری حدود ده هزار راس دام سبک و تعداد دو هزار دام سنگین را دارد .

 

 
آدرس کوتاه :