موتورسوار مهریزی قهرمان مسابقات موتورکراس قهرمانی استان

موتورسوار مهریزی قهرمان مسابقات موتورکراس قهرمانی استان


به گزارش روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی استان ، در ایندوره از مسابقات که جمعه 20 اسفند ماه در پیست موتورسواری یزد برگزار شد ، در کلاس 125 سی سی  پور محمدی موتورسوار مهریزی به مقام قهرمانی دست پیدا کرد . رضا کلانتری از صدوق و مهدی مظاهری از یزد هم به ترتیب به مقام های دوم و سوم را کسب کردند در بخش موتور 250 سي سي هم محمود طالعي و محمد لطفي با غلبه بر حريفان ، زود تر به خط پايان رسيدند و مقام هاي اول و دوم را را كسب كردند .
موتورسوار مهریزی قهرمان مسابقات موتورکراس قهرمانی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی استان ، در ایندوره از مسابقات که جمعه 20 اسفند ماه در پیست موتورسواری یزد برگزار شد ، در کلاس 125 سی سی  پور محمدی موتورسوار مهریزی به مقام قهرمانی دست پیدا کرد . رضا کلانتری از صدوق و مهدی مظاهری از یزد هم به ترتیب به مقام های دوم و سوم را کسب کردند در بخش موتور 250 سي سي هم محمود طالعي و محمد لطفي با غلبه بر حريفان ، زود تر به خط پايان رسيدند و مقام هاي اول و دوم را را كسب كردند .

آدرس کوتاه :