موانع تسریع در آغاز اجرای ساماندهی ورودی مهریز بررسی شد

موانع تسریع در آغاز اجرای ساماندهی ورودی مهریز بررسی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، موانع تسریع در آغاز اجرای ساماندهی ورودی مهریز در نشست فرماندار و مسئولین بررسی شد. مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در این نشست ساماندهي ورودي مهريز را به عنوان دروازه جنوبي استان يک امر مهم و ضروري دانست و بر تسریع در اجرایی شدن طرح آن تاکید کرد. وی افزود: اين مسير پرتردد بخاطر قرار گرفتن در مسير شمال به جنوب کشور بايد بنحو شايسته ساماندهي و احداث گردد لذا تمام مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی مربوطه تعامل و همکاری لازم را در هر چه سریعتر آغاز شدن عملیات اجرایی آن داشته باشند.
موانع تسریع در آغاز اجرای ساماندهی ورودی مهریز بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، موانع تسریع در آغاز اجرای ساماندهی ورودی مهریز در نشست فرماندار و مسئولین بررسی شد.
مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در این نشست ساماندهي ورودي مهريز را به عنوان دروازه جنوبي استان يک امر مهم و ضروري دانست و بر تسریع در اجرایی شدن طرح آن تاکید کرد.
وی افزود: اين مسير پرتردد بخاطر قرار گرفتن در مسير شمال به جنوب کشور بايد بنحو شايسته ساماندهي و احداث گردد لذا تمام مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی مربوطه تعامل و همکاری لازم را در هر چه سریعتر آغاز شدن عملیات اجرایی آن داشته باشند.

آدرس کوتاه :