مهریزی‌ ها 3.6 میلیارد ریال به محرومان کمک کردند

مهریزی‌ ها 3.6 میلیارد ریال به محرومان کمک کردند


رئیس کمیته امداد مهریز گفت: مردم این شهرستان بیش از سه میلیارد و 674 میلیون ریال برای حمایت از محرومان کمک کردند. محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مبلغ کمک مردم خیر مهریز در طول یک سال گذشته برای حمایت از محرومان واقعی این شهرستان بوده است. وی افزود: کمکهای اهدایی در قالب پرداخت صدقه، زکات و سایر وجوهات امانی بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 60 درصد رشد داشته است. زارع علت افزایش کمکهای مردمی این شهرستان را بهره گیری از پتانسیلها و ظرفیتهای مردمی و همکاری صمیمانه دستگاه ها و نهادهای اجرایی مانند کانونهای فرهنگی مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، پایگاه های مقاومت بسیج در برگزاری مراسم هایی همچون جشن نیکوکاری و عاطفه ها اعلام کرد. وی با بیان اینکه مردم مهریز در تهیه جهیزیه برای نوعروسان، حمایت از ایتام و ... همواره پیشتاز بوده اند، بیان داشت: حمایتهای مردمی سرمایه و اعتبار اصلی کمیته امداد است.  
مهریزی‌ ها 3.6 میلیارد ریال به محرومان کمک کردند

رئیس کمیته امداد مهریز گفت: مردم این شهرستان بیش از سه میلیارد و 674 میلیون ریال برای حمایت از محرومان کمک کردند.
محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مبلغ کمک مردم خیر مهریز در طول یک سال گذشته برای حمایت از محرومان واقعی این شهرستان بوده است.
وی افزود: کمکهای اهدایی در قالب پرداخت صدقه، زکات و سایر وجوهات امانی بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 60 درصد رشد داشته است.
زارع علت افزایش کمکهای مردمی این شهرستان را بهره گیری از پتانسیلها و ظرفیتهای مردمی و همکاری صمیمانه دستگاه ها و نهادهای اجرایی مانند کانونهای فرهنگی مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، پایگاه های مقاومت بسیج در برگزاری مراسم هایی همچون جشن نیکوکاری و عاطفه ها اعلام کرد.
وی با بیان اینکه مردم مهریز در تهیه جهیزیه برای نوعروسان، حمایت از ایتام و ... همواره پیشتاز بوده اند، بیان داشت: حمایتهای مردمی سرمایه و اعتبار اصلی کمیته امداد است.
 


آدرس کوتاه :