مهريز از شهرستان هاي موفق و نمونه استان در امر اسكان مسافرين نوروزي

مهريز از شهرستان هاي موفق و نمونه استان در امر اسكان مسافرين نوروزي


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، در بازديدي كه خانم شيخ الملوكي كارشناس بازرسي وزارت آموزش و پرورش و سيدكاظم رضوي رئيس اداره بازرسي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد به همراه مسئولين شهرستان از وضعيت اسكان مسافرين نوروزي داشتند مهريز را از شهرستان هاي موفق و نمونه استان در امر اسكان مسافرين نوروزي خواندند. حسن حاضري رئيس اداره آموزش و پرورش مهريز و مسئول اسكان مسافرين نوروزي نقاط قوت شهرستان را براي اسكان مسافرين و ميهمانان نوروزي اينگونه بيان داشت : آمادگي 25 مدرسه و خوابگاه با 135 كلاس درسي، نظافت و وضعيت كلاس و خوابگاه ها،‌تهيه ي نقشه هاي كامل مدارس اسكان، انتخاب مدارس شبانه روزي با تمام تجهيزات، اجراي طرح جديد جشن سال تحويل، معرفي اماكن تاريخي و گردشگري به مسافرين و ميهمانان نوروزي در قالب برشور، عكس و سي دي  ،‌تعامل و همكاري با ساير ادارات و دستگاه هاي دولتي شهرستان. وي در ادامه گفت : بيش از 3500 نفر در 603 خانوار از مسافرين و ميهمانان نوروزي در 500 كلاس درسي ، خوابگاه و نمازخانه در اين شهرستان تا به امروز اسكان داده شده اند كه اين آمار نسبت به سال گذشته رشد چشمگيري داشته است. گفتني است سال قبل تا پايان تعطيلات 5000 نفر در اين شهرستان اسكان داده شده بودند.
مهريز از شهرستان هاي موفق و نمونه استان در امر اسكان مسافرين نوروزي

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، در بازديدي كه خانم شيخ الملوكي كارشناس بازرسي وزارت آموزش و پرورش و سيدكاظم رضوي رئيس اداره بازرسي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد به همراه مسئولين شهرستان از وضعيت اسكان مسافرين نوروزي داشتند مهريز را از شهرستان هاي موفق و نمونه استان در امر اسكان مسافرين نوروزي خواندند.
حسن حاضري رئيس اداره آموزش و پرورش مهريز و مسئول اسكان مسافرين نوروزي نقاط قوت شهرستان را براي اسكان مسافرين و ميهمانان نوروزي اينگونه بيان داشت :
آمادگي 25 مدرسه و خوابگاه با 135 كلاس درسي، نظافت و وضعيت كلاس و خوابگاه ها،‌تهيه ي نقشه هاي كامل مدارس اسكان، انتخاب مدارس شبانه روزي با تمام تجهيزات،
اجراي طرح جديد جشن سال تحويل، معرفي اماكن تاريخي و گردشگري به مسافرين و ميهمانان نوروزي در قالب برشور، عكس و سي دي  ،‌تعامل و همكاري با ساير ادارات و دستگاه هاي دولتي شهرستان.
وي در ادامه گفت : بيش از 3500 نفر در 603 خانوار از مسافرين و ميهمانان نوروزي در 500 كلاس درسي ، خوابگاه و نمازخانه در اين شهرستان تا به امروز اسكان داده شده اند كه اين آمار نسبت به سال گذشته رشد چشمگيري داشته است.
گفتني است سال قبل تا پايان تعطيلات 5000 نفر در اين شهرستان اسكان داده شده بودند.

آدرس کوتاه :