مهريز، مقام اول توليد تخم مرغ استان يزد را کسب کرد

مهريز، مقام اول توليد تخم مرغ استان يزد را کسب کرد


مدير جهاد کشاورزي شهرستان مهريز گفت: اين شهرستان مقام اول توليد تخم مرغ استان يزد را کسب کرد.
مهريز، مقام اول توليد تخم مرغ استان يزد را کسب کرد
" محمود زارع زاده " افزود: سالانه افزون بر سه هزار و يکصد تن تخم مرغ در اين شهرستان توليد مي شود.
وي اضافه کرد: چهار واحد پرورش مرغ تخم گذار با بيش از 465 هزار قطعه در حومه و بخش مرکزي مهريز فعاليت دارند.
زارع زاده گفت: 90 درصد تخم مرغ هاي توليدي براي عرضه و فروش به مرکز استان و ساير مناطق کشور ارسال مي شود.
وي خاطر نشان کرد: 100 نفر بصورت مستقيم و 200 نفر هم بصورت غير مستقيم در اين بخش فعاليت دارند.
وي معرفي واحد هاي توليدي تحت پوشش براي دريافت وام و ساير تسهيلات مورد نياز ، تهيه و توزيع برخي نياز واحدهاي پرورش مرغ و ارائه توصيه هاي فني و کارشناسي را از خدمات جهاد کشاورزي مهريز به توليدکنندگان عنوان کرد.
آدرس کوتاه :