مهدی کیانی مقدم: آمادگی مهریز برای پذیرایی از مسافران نوروزی

مهدی کیانی مقدم: آمادگی مهریز برای پذیرایی از مسافران نوروزی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از آمادگی این شهرستان برای پذیرایی از مسافران نوروزی خبر داد. وی گفت: شهرستان مهريزبابهره مندي ازمردمي شريف، متدين ومهمان نواز درتمام طول سال پذيراي جمع كثيري ازمهمانان وگردشگراني است كه بدليل طبيعت زيباو وجود جاذبه هاي متعددگردشگري، اين شهرستان رابه عنوان هدف گرشگري وگذراندن تمام يابخشي ازاوقات فراغت خودانتخاب مي نمايند. فرماندار مهریز تصریح کرد: بنابراين در راستاي فراهم نمودن تسهيلات لازم براي مسافرين عزيز ازيكماه قبل ستادتسهبلات سفرهاي نوروزي فعاليت خودراباتشكيل وفعال نمودن كميته هاي هفتگانه آغاز نموده وبا انجام هماهنگيهاي لازم وبرنامه ريزي هاي صورت گرفته سعي شده است درحدتوان وامكانات موجودشرايط مناسبي براي ارائه خدمات به مهمانان محترم نوروزي فراهم گردد. 1-    پيش بيني وآماده سازي مدارس ومكانهايي كه امكان پذيرش واسكان مهمانان نوروزي رادارند وبرنامه ريزي ارائه خدمات مناسب به مهمانان محترم . 2-    تعيين كشيك درصنوف مختلف براي استمرارارائه خدمات درايام تعطيلات نوروزي . 3-    پيش بيني پايگاههاي راهنمايي واطلاع رساني وامدادي درنقاط مختلف شهرستان . 4-    برنامه ريزي تأمين كالاهاومايحتاج عمومي وايجادنمايشگاه عرضه كالاهاي موردنيازمردم. 5-    تشديد نظارت برواحدهاي تهيه وتوزيع موادغذايي بمنظوررعايت موازين بهداشتي وحقوق مصرف كنندگان. 6-    كنترل وآمادگي همه دستگاههاي امدادي وخدمات رسان اعم ازمراكزدرماني ، هلال احمر پليس راه ، آتش نشاني ، راهداري وسايرادارات مرتبط بمنظورپيشگيري ومقابله باهرگونه حادثه احتمالي. 7-    برنامه ريزي اجراي مراسم ويژه تحويل سال بابرنامه هاي معنوي درمحل گلزارشهداي گمنام وارائه خدمات فرهنگي متنوع بمنظوراشاعه معروفات درسطح شهرستان وبه ويژه درتفرجگاههاومراكز ديدني وسياحتي درطول تعطيلات نوروزي. 8-    تشكيل شوراي ترافيك واتخاذتصميمات لازم بمنظور ايجادجريان روان ترافيكي درمحورهاي مواصلاتي . 9-    برنامه ريزي مناسب براي معرفي شهرستان درقالب برنامه هاي فرهنگي متنوع . بخشي ازاقداماتي است كه براي ارائه تسهيلات به مسافرين ومهمانان محترم نوروزي درشهرستان مهريزصورت گرفته است.
مهدی کیانی مقدم: آمادگی مهریز برای پذیرایی از مسافران نوروزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از آمادگی این شهرستان برای پذیرایی از مسافران نوروزی خبر داد.
وی گفت: شهرستان مهريزبابهره مندي ازمردمي شريف، متدين ومهمان نواز درتمام طول سال پذيراي جمع كثيري ازمهمانان وگردشگراني است كه بدليل طبيعت زيباو وجود جاذبه هاي متعددگردشگري، اين شهرستان رابه عنوان هدف گرشگري وگذراندن تمام يابخشي ازاوقات فراغت خودانتخاب مي نمايند.
فرماندار مهریز تصریح کرد: بنابراين در راستاي فراهم نمودن تسهيلات لازم براي مسافرين عزيز ازيكماه قبل ستادتسهبلات سفرهاي نوروزي فعاليت خودراباتشكيل وفعال نمودن كميته هاي هفتگانه آغاز نموده وبا انجام هماهنگيهاي لازم وبرنامه ريزي هاي صورت گرفته سعي شده است درحدتوان وامكانات موجودشرايط مناسبي براي ارائه خدمات به مهمانان محترم نوروزي فراهم گردد.
1-    پيش بيني وآماده سازي مدارس ومكانهايي كه امكان پذيرش واسكان مهمانان نوروزي رادارند وبرنامه ريزي ارائه خدمات مناسب به مهمانان محترم .
2-    تعيين كشيك درصنوف مختلف براي استمرارارائه خدمات درايام تعطيلات نوروزي .
3-    پيش بيني پايگاههاي راهنمايي واطلاع رساني وامدادي درنقاط مختلف شهرستان .
4-    برنامه ريزي تأمين كالاهاومايحتاج عمومي وايجادنمايشگاه عرضه كالاهاي موردنيازمردم.
5-    تشديد نظارت برواحدهاي تهيه وتوزيع موادغذايي بمنظوررعايت موازين بهداشتي وحقوق مصرف كنندگان.
6-    كنترل وآمادگي همه دستگاههاي امدادي وخدمات رسان اعم ازمراكزدرماني ، هلال احمر پليس راه ، آتش نشاني ، راهداري وسايرادارات مرتبط بمنظورپيشگيري ومقابله باهرگونه حادثه احتمالي.
7-    برنامه ريزي اجراي مراسم ويژه تحويل سال بابرنامه هاي معنوي درمحل گلزارشهداي گمنام وارائه خدمات فرهنگي متنوع بمنظوراشاعه معروفات درسطح شهرستان وبه ويژه درتفرجگاههاومراكز ديدني وسياحتي درطول تعطيلات نوروزي.
8-    تشكيل شوراي ترافيك واتخاذتصميمات لازم بمنظور ايجادجريان روان ترافيكي درمحورهاي مواصلاتي .
9-    برنامه ريزي مناسب براي معرفي شهرستان درقالب برنامه هاي فرهنگي متنوع .
بخشي ازاقداماتي است كه براي ارائه تسهيلات به مسافرين ومهمانان محترم نوروزي درشهرستان مهريزصورت گرفته است.

آدرس کوتاه :