معرفی فرماندار مهریز بعنوان فرماندار برتر در حوزه ترویج فرهنگ نماز در کشور+فیلم


مدیر ستاد اقامه نماز استان درجلسه شورای اقامه نماز مهریزگفت: در اجلاس سراسری نماز در کشورسید محمد رستگاری فرماندار مهریز بعنوان تنهافرماندار نمونه در ترویج فرهنگ نماز معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز:حجت الاسلام حبیبیان مدیر ستاد اقامه نماز استان درجلسه شورای اقامه نماز مهریزگفت: در اجلاس سراسری نماز در کشورسید محمد رستگاری فرماندار مهریز بعنوان تنهافرماندار نمونه در ترویج فرهنگ نماز معرفی شد.
آدرس کوتاه :