معاون فرماندار مهريز وضعيت اسكان مسافرين و ميهمانان نوروزي را جويا شد

معاون فرماندار مهريز وضعيت اسكان مسافرين و ميهمانان نوروزي را جويا شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، سيد محمد رستگاري معاون فرماندار مهريز وضعيت اسكان مسافرين و ميهمانان نوروزي را جويا شد. در بازديدي كه رستگاري معاون فرماندار مهريز از مدارس و خوابگاه هاي در نظر گرفته شده براي اسكان داشت ،‌ وضعيت اسكان را از مسافرين و ميهمانان نوروزي جويا شد. گفتني است  105 کلاس  و خوابگاه مدارس در قالب 15 واحد آموزشی وظیفه اسکان مسافرین نوروزی را در شهرستان مهريز بر عهده دارند که مثل سال گذشته محل استقرار ستاد مرکزی اسکان مسافرین نیز در محل بلوار ورودی شهر، مدرسه راهنمایی شهید صدوقی در نظر گرفته شده است.
معاون فرماندار مهريز وضعيت اسكان مسافرين و ميهمانان نوروزي را جويا شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، سيد محمد رستگاري معاون فرماندار مهريز وضعيت اسكان مسافرين و ميهمانان نوروزي را جويا شد.
در بازديدي كه رستگاري معاون فرماندار مهريز از مدارس و خوابگاه هاي در نظر گرفته شده براي اسكان داشت ،‌ وضعيت اسكان را از مسافرين و ميهمانان نوروزي جويا شد.
گفتني است  105 کلاس  و خوابگاه مدارس در قالب 15 واحد آموزشی وظیفه اسکان مسافرین نوروزی را در شهرستان مهريز بر عهده دارند که مثل سال گذشته محل استقرار ستاد مرکزی اسکان مسافرین نیز در محل بلوار ورودی شهر، مدرسه راهنمایی شهید صدوقی در نظر گرفته شده است.

آدرس کوتاه :