معاون فرماندار: سمن ها زمینه ساز مشارکت مردم


معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهریزگفت: اگر می خواهیم توسعه پایدار شکل گیرد باید زمینه ی مشارکت مردم را نیز فراهم کنیم و مهم ترین زمینه برای حضور مردم سمن ها و تشکل های مردمی است.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز محمد جواد برزگر معاون سیاسی امنیتی واجتماعی فرمانداری مهریزدر جمع مسئولین سازمانهای مردم نهاد این شهرستان از تلاشها و فعالیتهای آنان تقدیر و بر ایجاد بستر مناسب برای مشارکت هر چه بیشتر مردم تاکید کرد.

برزگر منشادی گفت  سازمان هاي مردم نهاد بر اساس نيازهاي موجود جامعه و درك مردم از مسائل و مشكلات، تشكيل مي شوند و با رصد مسائل فرهنگي و اجتماعي، به صورت داوطلبانه فعاليت مي كنند.

معاون فرماندار اضافه کرد: اگر می خواهیم توسعه پایدار شکل گیرد باید زمینه ی مشارکت مردم را نیز فراهم کنیم و مهم ترین زمینه برای حضور مردم همین سمن ها و تشکل های مردمی است.

وي اضافه كرد: دولت تدبير و اميد به بهره مندي از ظرفيت هاي اجتماعي اعتقاد دارد و بايد با ايجاد شرايط مناسب، فعاليت سمن ها را قانونمند كنيم


این مقام مسئول سياست اصلي دولت در حوزه اجتماعي را ارتقاء مشاركت عمومي عنوان كرد و گفت: سياست دولت تقويت، توسعه، توانمندي و نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد است تا با برطرف كردن موانع، زمينه تشكيل و گسترش آنها فراهم شود

شهرستان مهریز دارای 80 سمن می باشد

 


آدرس کوتاه :