معاون فرماندار : دولت و مسئولان از فعالان عرصه خبرحمایت می‌کنند


محمد جواد برزگر در جمع خبرنگاران شهرستان تاکید کرد: دولت و مسئولان از فعالان عرصه خبر که به عنوان پل ارتباطی بین مردم و خادمان خود در شهرستان هستند حمایت می‌کند و همواره باید برای بیان ظرفیت‌های منطقه اقدام کرد.

محمدجواد برزگر منشادی، در جمع خبرنگاران شهرستان مهریز افزود: حضور فعال نمایندگان رسانه‌های گروهی در برنامه‌ها، تهیه و انعکاس گزارش‌ها به نفع مردم، مورد حمایت دولت است.

وی ادامه داد: خبرنگاران باید شفاف، صادقانه و به دور از افراط و تفریط و بزرگ نمایی امور صادقانه و دقیق نسبت به انعکاس اخبار و ظرفیت‌های منطقه اقدام کنند.

این مسئول تصریح کرد: برای موفقیت مدیران و خدمت بهتر به مردم بدون شک حضور فعال خبرنگاران در برنامه‌ها و ارائه نظرهای موثق بسیار اثربخش و مورد تاکید است.

به گفته برزگر منشادی، برگزاری جلسه خبرنگاران با مدیران دستگاه‌های اجرایی و همراهی و حمایت اصحاب رسانه باید در منطقه بر حسب ضرورت پیگیری و برگزار شود.

وی تاکید کرد: دولت و مسئولان از فعالان عرصه خبر که به عنوان پل ارتباطی بین مردم و خادمان خود در شهرستان هستند حمایت می‌کند و همواره باید برای بیان ظرفیت‌های منطقه اقدام کرد.

در این نشست خبرنگاران با ارائه گزارشی از وضعیت خبری، خواستار حمایت و همراهی در طرح‌ها شدند و برگزاری جلسه با مدیران و برگزاری دوره‌های آموزشی و تقویت روابط عمومی‌ها نیز مورد تاکید قرار گرفت.

مهریز ۱۰ خبرنگار فعال و ۲ نشریه محلی دارد.
آدرس کوتاه :