معاونان فرماندار مهریز منصوب شدند


معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار مهریز منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز طی حکمی از سوی محمد علی طالبی استاندار یزد ،علیرضا مرادیان به عنوان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار مهریز و محمدجواد برزگر منشادی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار مهریز منصوب شدند.
آدرس کوتاه :