مطالعات كاهش آب بدون درآمد در شهرهای مهریز و ابركوه آغاز شد

مطالعات كاهش آب بدون درآمد در شهرهای مهریز و ابركوه آغاز شد


مطالعات كاهش آب بدون درآمد در شهرهای ابركوه و مهریز با هدف كاهش هدر رفت آب در شبكه های آبرسانی این دو شهر آغاز شد. به گزارش یزدفردا بنابراعلام روابط عمومی شركت آب و فاضلاب استان یزد این پروژه با هدف كاهش هدر رفت فیزیكی و غیر فیزیكی آب، تحلیل شبكه و تهیه مدل هیدرولیكی كالیبره شده و استقرار سیستم GIS اجراء شده است.
مطالعات كاهش آب بدون درآمد در شهرهای مهریز و ابركوه آغاز شد

مدیر دفتر كاهش آب بدون درآمد شركت آبفای استان یزد ضمن اعلام این خبر گفت:مطالعات این پروژه در شهر مهریز با اعتباری بالغ بر 749میلیون ریال و در شهر ابركوه با اعتباری افزون بر 395 میلیون ریال آغاز شده است. 
سیاوش پاكدل افزود: پیش بینی می شود مطالعات پروژه كاهش آب بدون درآمد در شهرهای مهریز و ابركوه در اردیبهشت ماه سال 1390 به پایان برسد.
وی بیان كرد:با اجرای این پروژه وضعیت هیدرولیكی شبكه آبرسانی بهبود می یابد و هدر رفت آب از شبكه های آبرسانی نیز كاهش خواهد یافت.

yazdfarda

آدرس کوتاه :