مصوبات دور های دوم وسوم سفر هیات دولت به استان در حوزه راه وترابری بررسی شد

مصوبات دور های دوم وسوم سفر هیات دولت به استان در حوزه راه وترابری بررسی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه ای که در محل فرمانداری مهریز با حضور رستگاری معاون فرماندار و مسئولین مربوطه برگزار شد پروژه ها و مصوبات دور های دوم وسوم سفر هیات دولت به استان در حوزه راه وترابری مورد بررسی قرار گرفت. پروژه هایی چون ساماندهی تقاطع دو راهی تنگ چنار با اعتبار 5میلیارد ریال ،ورودی مهریز روشنایی محور یزد_ مهریز، ساماندهی محور سنتو در محدوده دانشگاه امام صادق(ع) تا پاسگاه شهید مدنی و راه اهن یزد شیراز از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
مصوبات دور های دوم وسوم سفر هیات دولت به استان در حوزه راه وترابری بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه ای که در محل فرمانداری مهریز با حضور رستگاری معاون فرماندار و مسئولین مربوطه برگزار شد پروژه ها و مصوبات دور های دوم وسوم سفر هیات دولت به استان در حوزه راه وترابری مورد بررسی قرار گرفت.
پروژه هایی چون ساماندهی تقاطع دو راهی تنگ چنار با اعتبار 5میلیارد ریال ،ورودی مهریز روشنایی محور یزد_ مهریز، ساماندهی محور سنتو در محدوده دانشگاه امام صادق(ع) تا پاسگاه شهید مدنی و راه اهن یزد شیراز از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

آدرس کوتاه :