مشاور فرمانده کل ارتش در جمع مردم مهریز :تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمن فقط اگاهی مردم وشفافیت اخباراست

مشاور فرمانده کل ارتش در جمع مردم مهریز :تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمن فقط اگاهی مردم وشفافیت اخباراست


  مشاور فرمانده کل ارتش در جمع مردم مهریز :تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمن فقط اگاهی مردم وشفافیت اخباراست.   امیر سرتیپ سرلشکرسید ناصر حسینی مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی در جمع کثیری از مردم مهریز در خیمگاه عباس بن علی این شهرضمن تبریک فرا رسیدن سی ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت : بايد در اين دهه سعي شود تا خدمات ارزشمندي که توسط دولتمردان در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي که در طول اين سه دهه ظهور پيدا کرده براي مردم بازگو و عملکرد دولتمردان را به نسل جوان منتقل کنیم . وي در ادامه بر افزايش بصيرت سياسي و ديني مردم تاکيد کرد و افزود: با افزايش بصيرت سياسي، مردم از تمامي ارزش هاي نظام ، شهدا و خانواده هاي ايثارگران را به خوبي پاسداري خواهند کرد. حسینی خاطر نشان کرد:حضور دشمن در زمان کنونی از سه طریق امواج،دیجیتال و سایبری   است و تنها راه مقابله با این جنگ نرم فقط اگاهی مردم و شفافیت اخبار است که میتواند کمک بزرگی در این راستا به اگاهی مردم بکند.
مشاور فرمانده کل ارتش در جمع مردم مهریز :تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمن فقط اگاهی مردم وشفافیت اخباراست
 مشاور فرمانده کل ارتش در جمع مردم مهریز :تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمن فقط اگاهی مردم وشفافیت اخباراست.

 امیر سرتیپ سرلشکرسید ناصر حسینی مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی در جمع کثیری از مردم مهریز در خیمگاه عباس بن علی این شهرضمن تبریک فرا رسیدن سی ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت :بايد در اين دهه سعي شود تا خدمات ارزشمندي که توسط دولتمردان در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي که در طول اين سه دهه ظهور پيدا کرده براي مردم بازگو و عملکرد دولتمردان را به نسل جوان منتقل کنیم.
وي در ادامه بر افزايش بصيرت سياسي و ديني مردم تاکيد کرد و افزود: با افزايش بصيرت سياسي، مردم از تمامي ارزش هاي نظام ، شهدا و خانواده هاي ايثارگران را به خوبي پاسداري خواهند کرد.

حسینی خاطر نشان کرد:حضور دشمن در زمان کنونی از سه طریق امواج،دیجیتال و سایبری  است و تنها راه مقابله با این جنگ نرم فقط اگاهی مردم و شفافیت اخبار است که میتواند کمک بزرگی در این راستا به اگاهی مردم بکند.

آدرس کوتاه :