مشاور استاندار در امور ایثارگران بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد

مشاور استاندار در امور ایثارگران بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در اولين شوراي هماهنگي امور ايثارگران درشهرستان هاي استان که در مهريز تشكيل شد دهقان مشاور استاندار در امور ايثارگران خدمات رساني مطلوب به خانواده هاي ايثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را مورد تاكيد قرار داد. در اين جلسه كه با حضور كياني مقدم فرماندار و جمعي از مسئولين شهرستان برگزار شد حل و فصل مشكلات ايثارگران در شهرستان، فعال سازي رابطين ايثارگران بين دستگاه هاي اجرايي با شوراي هماهنگي ايثارگران و تنظيم تقويم ساليانه جلسات كه بصورت دو جلسه در ماه برگزار خواهد شد از جمله موضوعاتي بود كه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. گفتني است شهرستان مهريز داراي 313 شهيد ، و  150 نفر جانباز 25 درصد به بالا  ، 450 نفر جانباز زير 25 درصد و 30 نفر آزاده در بنياد شهيد و امور ايثارگران اين شهرستان داراي پرونده مي باشند.
مشاور استاندار در امور ایثارگران بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در اولين شوراي هماهنگي امور ايثارگران درشهرستان هاي استان که در مهريز تشكيل شد دهقان مشاور استاندار در امور ايثارگران خدمات رساني مطلوب به خانواده هاي ايثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را مورد تاكيد قرار داد.

در اين جلسه كه با حضور كياني مقدم فرماندار و جمعي از مسئولين شهرستان برگزار شد حل و فصل مشكلات ايثارگران در شهرستان، فعال سازي رابطين ايثارگران بين دستگاه هاي اجرايي با شوراي هماهنگي ايثارگران و تنظيم تقويم ساليانه جلسات كه بصورت دو جلسه در ماه برگزار خواهد شد از جمله موضوعاتي بود كه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
گفتني است شهرستان مهريز داراي 313 شهيد ، و  150 نفر جانباز 25 درصد به بالا  ، 450 نفر جانباز زير 25 درصد و 30 نفر آزاده در بنياد شهيد و امور ايثارگران اين شهرستان داراي پرونده مي باشند.


آدرس کوتاه :