مسیر راهپیمایی روز قدس در مهریز مشابه مسیرهای قبل از سال ۸۸ در سه مسیر اصلی تعیین شد

مسیر راهپیمایی روز قدس در مهریز مشابه مسیرهای قبل از سال ۸۸ در سه مسیر اصلی تعیین شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، راهپیمایی روز قدس امسال که روز جمعه آینده بیست و هفتم مرداد ماه مصادف با بیست و هشتم رمضان المبارک برگزار می شود مردم شهرستان مهریز آماده خلق حماسه ای دیگر در این شهرستان می باشند. مسیرهای اصلی این راهپیمایی در مهریز امسال مشابه مسیرهای قبل از سال ۸۸ به شرح ذیل تعیین شد: - مبداء بغداد آباد مسجد صاحب الزمان (عج) –خیابان شهید مطهری –خیابان شهید سید مصطفی خمینی -مسجد جامع ولیعصراز ساعت ۱۱ - مبداءمیدان شهدای معلم مزویر آباد – خیابان شهید سید مصطفی خمینی – مسجد جامع ولیعصر ازساعت ۱۱:۳۰ - مبداءمسجد براستین– خیابان شهید سید مصطفی خمینی – مسجد جامع ولیعصر ازساعت ۱۱:۳۰
مسیر راهپیمایی روز قدس در مهریز مشابه مسیرهای قبل از سال ۸۸ در سه مسیر اصلی تعیین شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، راهپیمایی روز قدس امسال که روز جمعه آینده بیست و هفتم مرداد ماه مصادف با بیست و هشتم رمضان المبارک برگزار می شود مردم شهرستان مهریز آماده خلق حماسه ای دیگر در این شهرستان می باشند.
مسیرهای اصلی این راهپیمایی در مهریز امسال مشابه مسیرهای قبل از سال ۸۸ به شرح ذیل تعیین شد:
- مبداء بغداد آباد مسجد صاحب الزمان (عج) –خیابان شهید مطهری –خیابان شهید سید مصطفی خمینی -مسجد جامع ولیعصراز ساعت ۱۱
- مبداءمیدان شهدای معلم مزویر آباد – خیابان شهید سید مصطفی خمینی – مسجد جامع ولیعصر ازساعت ۱۱:۳۰
- مبداءمسجد براستین– خیابان شهید سید مصطفی خمینی – مسجد جامع ولیعصر ازساعت ۱۱:۳۰

آدرس کوتاه :