مسئول كانون بسيج هنرمندان مهريز هدف عمده از تشكيل اين كانون را جذب، آموزش و سازماندهي هنرمندان در رشته‌هاي مختلف هنري براي مقابله با جنگ نرم و تهديدات دشمنان در حوزه هنر عنوان كرد

مسئول كانون بسيج هنرمندان مهريز هدف عمده از تشكيل اين كانون را جذب، آموزش و سازماندهي هنرمندان در رشته‌هاي مختلف هنري براي مقابله با جنگ نرم و تهديدات دشمنان در حوزه هنر عنوان كرد


  مسئول كانون بسيج هنرمندان مهريز هدف عمده از تشكيل اين كانون را جذب، آموزش و سازماندهي هنرمندان در رشته‌هاي مختلف هنري براي مقابله با جنگ نرم و تهديدات دشمنان در حوزه هنر عنوان كرد. مسلم زارع بيدكي رئیس بسیج هنرمندان مهریز اظهار داشت: هنرمندان بسيجي مهريز از پاك‌ترين و متعهدترين هنرمندان كشور هستند از اين‌رو بايد فضاي لازم براي فعاليت اين قشر در زمينه دفاع از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي فراهم شود. وي با اشاره به وجود هنرمندان بسيار متعهد و ظرفيت‌هاي بالاي هنري در مهريز افزود: از حدود 10 سال گذشته، مقام معظم رهبري همواره در بيانات خود به مسئله تهاجم فرهنگي و جنگ نرم اشاره مي‌كردند و امروز نيز شرايط ويژه‌اي بر دنيا حاكم شده كه استكبار جهاني عليه اسلام متحد شده و در اين راه از روش‌هاي مختلفي استفاده مي‌كند. مسئول كانون بسيج هنرمندان مهريز خاطرنشان كرد: لازمه اتحاد و انسجام هر قشري تشكيل كانون‌هايي است تا در چنين محفلي در كنار هم گرد آمده و مشكلات و نواقص خود را مطرح كنند و با كمك يكديگر بتوانند راه مناسبي براي مبارزه با آن پيدا كنند. زارع بيدكي بيان كرد: در بين كانون مشخصي مانند هنرمندان، تاثير بسيار زيادي در افكار عمومي مردم دارد و يكي از مسئوليت‌هاي سنگين در فرهنگ‌سازي جامعه در دست هنرمندان بسيجي جامعه است. وي انجام امور فرهنگي هنري براي دفاع از ارزش‌هاي اسلامي را كاري بس مشكل دانست و گفت: براي تقويت اين جبهه در مهريز كانون بسيج هنرمندان مهريز وارد صحنه شده كه اميد است اين كانون در راستاي رفع تهاجم فرهنگي دشمن و دفاع از ارزش‌هاي اسلامي و ديني گام موثر بردارد. مسئول كانون بسيج هنرمندان مهريز هدف عمده از تشكيل اين كانون را جذب، آموزش و سازماندهي هنرمندان در رشته‌هاي مختلف هنري براي مقابله با جنگ نرم و تهديدات دشمنان در حوزه هنر عنوان كرد و يادآور شد: اين كانون با به‌كارگيري هنرمندان و راه‌اندازي امور هنري فضاي مناسبي در راستاي مبارزه با تهاجم و شبيخون فرهنگي دشمن در حوزه هنر ايجاد مي‌كند.
مسئول كانون بسيج هنرمندان مهريز هدف عمده از تشكيل اين كانون را جذب، آموزش و سازماندهي هنرمندان در رشته‌هاي مختلف هنري براي مقابله با جنگ نرم و تهديدات دشمنان در حوزه هنر عنوان كرد
  مسئول كانون بسيج هنرمندان مهريز هدف عمده از تشكيل اين كانون را جذب، آموزش و سازماندهي هنرمندان در رشته‌هاي مختلف هنري براي مقابله با جنگ نرم و تهديدات دشمنان در حوزه هنر عنوان كرد.

مسلم زارع بيدكي رئیس بسیج هنرمندان مهریز اظهار داشت: هنرمندان بسيجي مهريز از پاك‌ترين و متعهدترين هنرمندان كشور هستند از اين‌رو بايد فضاي لازم براي فعاليت اين قشر در زمينه دفاع از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي فراهم شود.
وي با اشاره به وجود هنرمندان بسيار متعهد و ظرفيت‌هاي بالاي هنري در مهريز افزود: از حدود 10 سال گذشته، مقام معظم رهبري همواره در بيانات خود به مسئله تهاجم فرهنگي و جنگ نرم اشاره مي‌كردند و امروز نيز شرايط ويژه‌اي بر دنيا حاكم شده كه استكبار جهاني عليه اسلام متحد شده و در اين راه از روش‌هاي مختلفي استفاده مي‌كند.
مسئول كانون بسيج هنرمندان مهريز خاطرنشان كرد: لازمه اتحاد و انسجام هر قشري تشكيل كانون‌هايي است تا در چنين محفلي در كنار هم گرد آمده و مشكلات و نواقص خود را مطرح كنند و با كمك يكديگر بتوانند راه مناسبي براي مبارزه با آن پيدا كنند.
زارع بيدكي بيان كرد: در بين كانون مشخصي مانند هنرمندان، تاثير بسيار زيادي در افكار عمومي مردم دارد و يكي از مسئوليت‌هاي سنگين در فرهنگ‌سازي جامعه در دست هنرمندان بسيجي جامعه است.
وي انجام امور فرهنگي هنري براي دفاع از ارزش‌هاي اسلامي را كاري بس مشكل دانست و گفت: براي تقويت اين جبهه در مهريز كانون بسيج هنرمندان مهريز وارد صحنه شده كه اميد است اين كانون در راستاي رفع تهاجم فرهنگي دشمن و دفاع از ارزش‌هاي اسلامي و ديني گام موثر بردارد.
مسئول كانون بسيج هنرمندان مهريز هدف عمده از تشكيل اين كانون را جذب، آموزش و سازماندهي هنرمندان در رشته‌هاي مختلف هنري براي مقابله با جنگ نرم و تهديدات دشمنان در حوزه هنر عنوان كرد و يادآور شد: اين كانون با به‌كارگيري هنرمندان و راه‌اندازي امور هنري فضاي مناسبي در راستاي مبارزه با تهاجم و شبيخون فرهنگي دشمن در حوزه هنر ايجاد مي‌كند.

آدرس کوتاه :