مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور واحد مهریز: افزایش ۲ رشته کارشناسی ارشد به پیام‌نور مهریز

مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور واحد مهریز: افزایش ۲ رشته کارشناسی ارشد به پیام‌نور مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور واحد مهریز از افزایش رشته های زبان شناسی و ریاضی به جمع رشته های کارشناسی ارشد پیام نور مهریز در مهر ماه سال جاری خبر داد. محمدرضا زارع بیدکی  با اعلام افزایش ۲ رشته کارشناسی ارشد به پیام‌نور مهریز اظهار داشت: رشته‌های زبان شناسی همگانی و ریاضی گرایش جبر مهرماه سال جاری به جمع هفت رشته کارشناسی ارشد موجود در دانشگاه پیام نور واحد مهریز اضافه می‌شود. زارع بیدکی گفت: این دانشگاه 22 نفر عضو هیات علمی دارد که از این تعداد 6 نفر دارای مدرک تحصیلی دکترا، 12 دانشجوی دکترا و مابقی فوق لیسانس می باشند. وی افزود: هم اکنون پیام نور واحد مهریز دارای ۲۲ رشته کارشناسی با ۱۸۰۵ نفر دانشجو و ۷ رشته کارشناسی ارشد با ۳۶۰ نفر دانشجو می‌باشد. مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور مهریز تکمیل سالن چند منظوره این دانشگاه را از مهمترین خواسته‌ دانشجویان این واحد و از اولویت های کاری پیام نور مهریز نام برد و افزود: احداث سالن چند منظوره این دانشگاه با ۲۰۲۴ متر مربع مساحت، دو سال پیش آغاز شد که هم اکنون با انجام فونداسیون و ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی نیمه تمام رها شده که تکمیل آن به اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان نیاز دارد. به گزارش فارس، طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد، محمدرضا زارع بیدکی از ابتدای سال جاری به عنوان مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور مهریز منصوب شد.
مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور واحد مهریز: افزایش ۲ رشته کارشناسی ارشد به پیام‌نور مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور واحد مهریز از افزایش رشته های زبان شناسی و ریاضی به جمع رشته های کارشناسی ارشد پیام نور مهریز در مهر ماه سال جاری خبر داد.
محمدرضا زارع بیدکی  با اعلام افزایش ۲ رشته کارشناسی ارشد به پیام‌نور مهریز اظهار داشت: رشته‌های زبان شناسی همگانی و ریاضی گرایش جبر مهرماه سال جاری به جمع هفت رشته کارشناسی ارشد موجود در دانشگاه پیام نور واحد مهریز اضافه می‌شود.
زارع بیدکی گفت: این دانشگاه 22 نفر عضو هیات علمی دارد که از این تعداد 6 نفر دارای مدرک تحصیلی دکترا، 12 دانشجوی دکترا و مابقی فوق لیسانس می باشند.
وی افزود: هم اکنون پیام نور واحد مهریز دارای ۲۲ رشته کارشناسی با ۱۸۰۵ نفر دانشجو و ۷ رشته کارشناسی ارشد با ۳۶۰ نفر دانشجو می‌باشد.
مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور مهریز تکمیل سالن چند منظوره این دانشگاه را از مهمترین خواسته‌ دانشجویان این واحد و از اولویت های کاری پیام نور مهریز نام برد و افزود: احداث سالن چند منظوره این دانشگاه با ۲۰۲۴ متر مربع مساحت، دو سال پیش آغاز شد که هم اکنون با انجام فونداسیون و ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی نیمه تمام رها شده که تکمیل آن به اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان نیاز دارد.
به گزارش فارس، طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد، محمدرضا زارع بیدکی از ابتدای سال جاری به عنوان مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور مهریز منصوب شد.

آدرس کوتاه :