مسئولین مهریز از مراكز اسكان مسافران نوروزي بازدید کردند

مسئولین مهریز از مراكز اسكان مسافران نوروزي بازدید کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ستاد اسكان مسافران نوروزي توسط مسئولين شهرستان (معاونت فرمانداري،شهردار و بخشدار مركزي )  مورد بازديد قرار گرفت. در اين بازديد كه از مركز پذيرش و آموزشگاه هاي در طرح صورت پذيرفت  روند خدمات رساني به مسافران نوروزي مورد ارزيابي قرار گرفت وبا بررسي از فرمهاي رضايت مندي مسافران همچنين صحبت با تعدادي از مسافران نحوه برخورد مسئولين و امكانات موجود كاملا رضايت بخش توصيف گرديد كه توسط بازديد كنندگان از مديريت آموزش و پرورش و همكارانشان تقدير و تشكر بعمل آمد.  مدیر آموزش  و پرورش مهریز گفت: شهرستان مهريز با تجهيز 20 مركز آموزشي آمادگي خدمات رساني به بيش از 160 خانواده را براي هر شب دارا مي باشد.حاضري اجراي برنامه تخفيف 50 درصدي به فرهنگيان را ستود و گفت اين حركت گامي ديگر جهت ارتقاء جايگاه و منزلت اجتمايي معلم بود .
مسئولین مهریز از مراكز اسكان مسافران نوروزي بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ستاد اسكان مسافران نوروزي توسط مسئولين شهرستان (معاونت فرمانداري،شهردار و بخشدار مركزي )  مورد بازديد قرار گرفت.
در اين بازديد كه از مركز پذيرش و آموزشگاه هاي در طرح صورت پذيرفت  روند خدمات رساني به مسافران نوروزي مورد ارزيابي قرار گرفت وبا بررسي از فرمهاي رضايت مندي مسافران همچنين صحبت با تعدادي از مسافران نحوه برخورد مسئولين و امكانات موجود كاملا رضايت بخش توصيف گرديد كه توسط بازديد كنندگان از مديريت آموزش و پرورش و همكارانشان تقدير و تشكر بعمل آمد.
 مدیر آموزش  و پرورش مهریز گفت: شهرستان مهريز با تجهيز 20 مركز آموزشي آمادگي خدمات رساني به بيش از 160 خانواده را براي هر شب دارا مي باشد.حاضري اجراي برنامه تخفيف 50 درصدي به فرهنگيان را ستود و گفت اين حركت گامي ديگر جهت ارتقاء جايگاه و منزلت اجتمايي معلم بود .


آدرس کوتاه :