مسجد جامع هنزا مهريز ساده اما اصيل

مسجد جامع هنزا مهريز ساده اما اصيل


  مسجد جامع هنزا مهريز ساده اما اصيل به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی   قدمت اين اثر بر اساس کنده کاري موجود بر روي درب ورودي آن به قرن 9 هجري قمري بر مي گردد . سردر ورودي بنا ساده   با گچ بري هاي خاص مناطق روستايي در جبهه جنوب شرقي واقع شده است . محور اصلي مسجد که به محراب ختم مي شود، عمود بر محور ورودي بوده و تکنيک پوشش سقف آن که در يک طبقه بنا شده، تاق و تويزه مي باشد . در دو سوي محور اصلي ، فضاي دو طبقه اي بنا شده که زنان از طبقه فوقاني آن استفاده مي کنند و به واسطه محدوديت ارتفاع در طبقه اول از پوشش گهواره اي و در طبقه دوم از پوشش گردپوش استفاده شده است . عمده مصالح مصرفي مسجد، خشت خام بوده که فضاهاي داخلي با گچ و فضاهاي بيروني با کاهگل اندود شده است . مسجد به واسطه مرمت هاي اخير که توسط مردم صورت گرفته سالم و به لحاظ عملکردي پر رونق مي باشد . روستاي هنزا که در 15کيلومتري شهر مهريز واقع شده از روستاهاي تاريخي و قديمي شهرستان محسوب مي شود و داراي بافت تاريخي، روستايي است . رييس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري مهريز گفت: در سطح اين شهرستان، مساجد متعدد تاريخي و فرهنگي وجود دارد . محمود ادیبان رئیس   اداره میراث فرهنگی شهرستان مهریز خاطر نشان کرد: مسجد جامع روستاي هنزا در ميان مساجد منطقه از قدمت بالايي برخوردار است . وي اضافه کرد: يکي از برنامه هاي اين اداره، مرمت و بازسازي مساجد تاريخي براي استفاده مردم و بازديد گردشگران است .
مسجد جامع هنزا مهريز ساده اما اصيل

 

مسجد جامع هنزا مهريز ساده اما اصيل

به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی  قدمت اين اثر بر اساس کنده کاري موجود بر روي درب ورودي آن به قرن 9 هجري قمري بر مي گردد.
سردر ورودي بنا ساده  با گچ بري هاي خاص مناطق روستايي در جبهه جنوب شرقي واقع شده است.
محور اصلي مسجد که به محراب ختم مي شود، عمود بر محور ورودي بوده و تکنيک پوشش سقف آن که در يک طبقه بنا شده، تاق و تويزه مي باشد.
در دو سوي محور اصلي ، فضاي دو طبقه اي بنا شده که زنان از طبقه فوقاني آن استفاده مي کنند و به واسطه محدوديت ارتفاع در طبقه اول از پوشش گهواره اي و در طبقه دوم از پوشش گردپوش استفاده شده است.
عمده مصالح مصرفي مسجد، خشت خام بوده که فضاهاي داخلي با گچ و فضاهاي بيروني با کاهگل اندود شده است.
مسجد به واسطه مرمت هاي اخير که توسط مردم صورت گرفته سالم و به لحاظ عملکردي پر رونق مي باشد.
روستاي هنزا که در 15کيلومتري شهر مهريز واقع شده از روستاهاي تاريخي و قديمي شهرستان محسوب مي شود و داراي بافت تاريخي، روستايي است.
رييس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري مهريز گفت: در سطح اين شهرستان، مساجد متعدد تاريخي و فرهنگي وجود دارد .
محمود ادیبان رئیس  اداره میراث فرهنگی شهرستان مهریز خاطر نشان کرد: مسجد جامع روستاي هنزا در ميان مساجد منطقه از قدمت بالايي برخوردار است.
وي اضافه کرد: يکي از برنامه هاي اين اداره، مرمت و بازسازي مساجد تاريخي براي استفاده مردم و بازديد گردشگران است.

آدرس کوتاه :