مسا بقات دو چرخه سواري ليگ برتر كشور در شهرستان مهريز

مسا بقات دو چرخه سواري ليگ برتر كشور در شهرستان مهريز


  رئیس اداره ورزش و امور جوانان مهریز خبر داد: شهرستان مهریز میزبان سومین و آخرین مرحله از مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری کشور در بخش جاده شد. داوود فتح آبادی در گفتگو با صبح مهریز گفت: سومین و آخرین مرحله از مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری کشور در بخش جاده از تاریخ يازدهم لغایت دوازدهم آذر ماه به میزبانی شهرستان مهریز برگزار خواهد شد . وی افزود: در این مسابقات دوچرخه سواران در ۲ رشته تایم تریل انفرادی- استقامت به رقابت خواهند پرداخت که با برگزاری این مسابقات پرونده رقابت های فدراسیون دوچرخه سواری در سال ۱۳۹۲ بسته خواهد شد . پیشگامان کویر یزد با درخشش دوچرخه سواران مهریزی تا پایان دومین مرحله این مسابقات پیشتاز است.  به همين منظور جلسه اي در تاريخ 9/9/1392 در فرمانداري شهرستان مهريزدر رابطه با هر چه بهتر برگزار شدن مسابقات با  حضور فرماندار ومسئولين ادارات ونهاد هاي دولتي بر گزار گرديد.
مسا بقات دو چرخه سواري ليگ برتر كشور در شهرستان مهريز
 
رئیس اداره ورزش و امور جوانان مهریز خبر داد: شهرستان مهریز میزبان سومین و آخرین مرحله از مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری کشور در بخش جاده شد.

داوود فتح آبادی در گفتگو با صبح مهریز گفت: سومین و آخرین مرحله از مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری کشور در بخش جاده از تاریخ يازدهم لغایت دوازدهم آذر ماه به میزبانی شهرستان مهریز برگزار خواهد شد .
وی افزود: در این مسابقات دوچرخه سواران در ۲ رشته تایم تریل انفرادی- استقامت به رقابت خواهند پرداخت که با برگزاری این مسابقات پرونده رقابت های فدراسیون دوچرخه سواری در سال ۱۳۹۲ بسته خواهد شد .

پیشگامان کویر یزد با درخشش دوچرخه سواران مهریزی تا پایان دومین مرحله این مسابقات پیشتاز است.

 به همين منظور جلسه اي در تاريخ 9/9/1392 در فرمانداري شهرستان مهريزدر رابطه با هر چه بهتر برگزار شدن مسابقات با  حضور فرماندار ومسئولين ادارات ونهاد هاي دولتي بر گزار گرديد.

آدرس کوتاه :