مسائل و مشکلات دامداران مهریز بررسی شد

مسائل و مشکلات دامداران مهریز بررسی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسائل و مشکلات دامداران مهریز در نشستی با حضور مسئولان و نمایندگانی از دامداران بررسی شد. در نشست بررسی مشکلات دامداران مهریزی که صبح شبنه برگزار شد، مشکلات دامداران از قبیل تهیه آذوقه و خوراک دام همچنین خرید و فروش شیر تولیدی دامداران شهرستان مهریز طرح و برای حل آنها تصمیم گیری شد. سید حسن بزاز زاده، سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان مهریز در این جلسه ضمن قدردانی از خدمات رسانی این تشکل به دامداران شهرستان مسائل و مشکلات دامداران را یکی از مسائل مهم این قشر زحمتکش دانست و قول پیگیری این مسائل و رفع آن را دادند. در این جلسه مقرر شد شرکت تعاونی دامداران ضمن اولویت دادن به این امر همچون گذشته نسبت به تهیه خوارک دام و آذوقه دامداران اقدام و نسبت به توزیع به موقع آن همت گمارد.  با توجه به گزارش مسئولان شرکت تعاونی دامداران شهرستان مهریز، خرید شیر دامداران به صورت روزانه انجام می شود و وجه شیر نیز ظرف مدت یک ماه به صورت تحویل آذوقه و بقیه حداکثر ظرف مدت دو ماه به دامداران پرداخت می شود. در این جلسه نیز مقرر شد در اولین فرصت با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و تشکل نظام صنفی بخش کشاورزی شهرستان و اداره تعاون روستایی مهریز، گردهمایی دامداران برای رفع موانع و مشکلات دامداران مهریزی برگزار شود. مهریز با تعداد 22 هزارراس دام شیرده و با تولید روزانه 140 تن شیر، دومین تولید کننده شیر پس از شهرستان یزد است و تاکنون توسط شرکت تعاونی دامداران شهرستان مهریز 800 تن شیر تولیدی دامداران از ابتدای سال جاری خریداری شده و به مراکز تولید فرآورده های لبنی تحویل داده شده است.
مسائل و مشکلات دامداران مهریز بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسائل و مشکلات دامداران مهریز در نشستی با حضور مسئولان و نمایندگانی از دامداران بررسی شد.
در نشست بررسی مشکلات دامداران مهریزی که صبح شبنه برگزار شد، مشکلات دامداران از قبیل تهیه آذوقه و خوراک دام همچنین خرید و فروش شیر تولیدی دامداران شهرستان مهریز طرح و برای حل آنها تصمیم گیری شد.
سید حسن بزاز زاده، سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان مهریز در این جلسه ضمن قدردانی از خدمات رسانی این تشکل به دامداران شهرستان مسائل و مشکلات دامداران را یکی از مسائل مهم این قشر زحمتکش دانست و قول پیگیری این مسائل و رفع آن را دادند.
در این جلسه مقرر شد شرکت تعاونی دامداران ضمن اولویت دادن به این امر همچون گذشته نسبت به تهیه خوارک دام و آذوقه دامداران اقدام و نسبت به توزیع به موقع آن همت گمارد.
 با توجه به گزارش مسئولان شرکت تعاونی دامداران شهرستان مهریز، خرید شیر دامداران به صورت روزانه انجام می شود و وجه شیر نیز ظرف مدت یک ماه به صورت تحویل آذوقه و بقیه حداکثر ظرف مدت دو ماه به دامداران پرداخت می شود.
در این جلسه نیز مقرر شد در اولین فرصت با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و تشکل نظام صنفی بخش کشاورزی شهرستان و اداره تعاون روستایی مهریز، گردهمایی دامداران برای رفع موانع و مشکلات دامداران مهریزی برگزار شود.
مهریز با تعداد 22 هزارراس دام شیرده و با تولید روزانه 140 تن شیر، دومین تولید کننده شیر پس از شهرستان یزد است و تاکنون توسط شرکت تعاونی دامداران شهرستان مهریز 800 تن شیر تولیدی دامداران از ابتدای سال جاری خریداری شده و به مراکز تولید فرآورده های لبنی تحویل داده شده است.

آدرس کوتاه :