مساعدت واحدهای صنعتی مهریز برای برگزاری همایش منطقه ای چاووشی خوانی

مساعدت واحدهای صنعتی مهریز برای برگزاری همایش منطقه ای چاووشی خوانی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در بازدیدسیدمحمدرستگاری معاونت فرمانداری مهریز، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز و کارشناس صنایع فرمانداری، جمعی از واحدهای صنعتی مهریز آمادگی خود را جهت مساعدت برای برگزاری همایش منطقه ای چاووشی خوانی اعلام کردند. نخستین همایش منطقه ای چاووشی خوانی یازدهم و دوازدهم دی ماه در مهریز با حضور چاووشی خوانان پنج استان یزد، اصفهان، فارس، کرمان و خراسان جنوبی برگزار می شود
مساعدت واحدهای صنعتی مهریز برای برگزاری همایش منطقه ای چاووشی خوانی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در بازدیدسیدمحمدرستگاری معاونت فرمانداری مهریز، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز و کارشناس صنایع فرمانداری، جمعی از واحدهای صنعتی مهریز آمادگی خود را جهت مساعدت برای برگزاری همایش منطقه ای چاووشی خوانی اعلام کردند.
نخستین همایش منطقه ای چاووشی خوانی یازدهم و دوازدهم دی ماه در مهریز با حضور چاووشی خوانان پنج استان یزد، اصفهان، فارس، کرمان و خراسان جنوبی برگزار می شود

آدرس کوتاه :