مسابقه دوچرخه سواری گرامیداشت فتح خرمشهر با حضور سه تیم مهریزی برگزار شد

مسابقه دوچرخه سواری گرامیداشت فتح خرمشهر با حضور سه تیم مهریزی برگزار شد


مسابقه دوچرخه سواری، جام فتح خرمشهر به مناسبت سوم خرداد با حضور تیم های کاشی پرسپولیس ، فولاد سامان  و ایران رادیاتور مهریز و به میزبانی تیم کاشی پرسپولیس مهریز برگزار شد که در پایان در رده بزرگسالان: مسعود زارعزاده از تیم فولاد سامان مهریز، امیرحسین شجاعتی از کاشی پرسپولیس مهریز و صمد ابوئی از ایران رادیاتور مهریز به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند. در رده جوانان نیز مجید زارعیان و امیرحسین لاری هر دو از کاشی پرسپولیس و علی اکبر زارعی از فولاد سامان موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند. این مسابقه در رشته سرعت و ماده دور امتیازی در شهرک صنعتی مهریز برگزار شد.
مسابقه دوچرخه سواری گرامیداشت فتح خرمشهر با حضور سه تیم مهریزی برگزار شد

مسابقه دوچرخه سواری، جام فتح خرمشهر به مناسبت سوم خرداد با حضور تیم های کاشی پرسپولیس ، فولاد سامان  و ایران رادیاتور مهریز و به میزبانی تیم کاشی پرسپولیس مهریز برگزار شد که در پایان در رده بزرگسالان: مسعود زارعزاده از تیم فولاد سامان مهریز، امیرحسین شجاعتی از کاشی پرسپولیس مهریز و صمد ابوئی از ایران رادیاتور مهریز به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
در رده جوانان نیز مجید زارعیان و امیرحسین لاری هر دو از کاشی پرسپولیس و علی اکبر زارعی از فولاد سامان موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند.

این مسابقه در رشته سرعت و ماده دور امتیازی در شهرک صنعتی مهریز برگزار شد.

آدرس کوتاه :