مسابقات والیبال جام اعیاد شعبانیه در مهریز آغاز شد

مسابقات والیبال جام اعیاد شعبانیه در مهریز آغاز شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات والیبال جام اعیاد شعبانیه با شرکت 8 تیم در مهریز آغاز شد. در نخستین روز از این رقابتها، تیم آزادگان نعیم آباد یزد با نتیجه دو بر صفر از سد تیم مخابرات مهریز گذشت و  تیم مهر آفرین خورمیز هم با نتیجه دو بر سفر مغلوب تیم بسیج اصناف مهریز شد. تیم های مخابرات، آزادگان نعیم آباد یزد ، بسیج اصناف، امید، مهر آفرین خورمیز، میلاد مهر، شبکه بهداشت و درمان و هیئت فوتبال مهریز به مدت دو ماه در سالن شهید لجه ورزشگاه شهید محصل مهریز با هم به رقابت می پردازند. در ادامه این رقابتها هیئت فوتبال با هیئت والیبال و میلاد مهر با شبکه بهداشت و درمان شنبه هفته بعد از ساعت 20 با هم رقابت می کنند.
مسابقات والیبال جام اعیاد شعبانیه در مهریز آغاز شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات والیبال جام اعیاد شعبانیه با شرکت 8 تیم در مهریز آغاز شد.
در نخستین روز از این رقابتها، تیم آزادگان نعیم آباد یزد با نتیجه دو بر صفر از سد تیم مخابرات مهریز گذشت و  تیم مهر آفرین خورمیز هم با نتیجه دو بر سفر مغلوب تیم بسیج اصناف مهریز شد.
تیم های مخابرات، آزادگان نعیم آباد یزد ، بسیج اصناف، امید، مهر آفرین خورمیز، میلاد مهر، شبکه بهداشت و درمان و هیئت فوتبال مهریز به مدت دو ماه در سالن شهید لجه ورزشگاه شهید محصل مهریز با هم به رقابت می پردازند.
در ادامه این رقابتها هیئت فوتبال با هیئت والیبال و میلاد مهر با شبکه بهداشت و درمان شنبه هفته بعد از ساعت 20 با هم رقابت می کنند.

آدرس کوتاه :