مسابقات فوتسال قهرمانی آموزشگاه های مهریز برگزار شد

مسابقات فوتسال قهرمانی آموزشگاه های مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات فوتسال قهرمانی آموزشگاه های مهریز در مقطع راهنمایی با شرکت 8 تیم در سالن ورزشی امام رضا برگزار شد که در پایان: تیم های دکتر احمد زارعزاده، شهید زمانی و شهید طباطبایی مقام های اول تا سوم را کسب کردند
مسابقات فوتسال قهرمانی آموزشگاه های مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات فوتسال قهرمانی آموزشگاه های مهریز در مقطع راهنمایی با شرکت 8 تیم در سالن ورزشی امام رضا برگزار شد که در پایان:
تیم های دکتر احمد زارعزاده، شهید زمانی و شهید طباطبایی مقام های اول تا سوم را کسب کردند

آدرس کوتاه :