مسابقات فوتسال جام شهدای دولت در مهریز آغاز شد

مسابقات فوتسال جام شهدای دولت در مهریز آغاز شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته دولت و به همت اداره ورزش و امور جوانان مسابقات فوتسال جام شهدای دولت در مهریز آغاز شد. در روز نخست این مسابقات: نیروی انتظامی 1  موسسه مالی اعتباری مهر 5 بانک صادرات 5  ناحیه مقاومت بسیج 2 ورزش و جوانان 6  آموزش و پرورش الف 4 13 تیم در چهار گروه در سالن شهید صدوقی به مدت یک ماه برای کسب قهرمانی با هم رقابت می کنند.
مسابقات فوتسال جام شهدای دولت در مهریز آغاز شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته دولت و به همت اداره ورزش و امور جوانان مسابقات فوتسال جام شهدای دولت در مهریز آغاز شد.
در روز نخست این مسابقات:
نیروی انتظامی 1  موسسه مالی اعتباری مهر 5
بانک صادرات 5  ناحیه مقاومت بسیج 2
ورزش و جوانان 6  آموزش و پرورش الف 4
13 تیم در چهار گروه در سالن شهید صدوقی به مدت یک ماه برای کسب قهرمانی با هم رقابت می کنند.

آدرس کوتاه :