مسابقات فوتبال دسته اول مهریز جام شهدای ورزشکار آغاز شد

مسابقات فوتبال دسته اول مهریز جام شهدای ورزشکار آغاز شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات فوتبال دسته اول مهریز جام شهدای ورزشکار با شرکت 12 تیم آغاز شد. مسابقات فوتبال دسته اول مهریز جام شهدای ورزشکار در حالی آغاز شد که در اولین دیدار از این مسابقات تیم های شاهین و البرز شهرستان انار با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم شاهین بانتیجه  7 بر 3  مغلوب تیم البرز شهرستان انار شد. در دومین دیدار نیز تیم های سرو منگاباد و لبنیات مصفا با هم پیکار کردند که نتیجه این دیدار به دلیل حضور بازیکن غیرمجاز در تیم لبنیات مصفا نتیجه آن به کمیته ی انضباطی کشیده شد. در ادامه این دیدارها پنج شنبه همین هفته ساعت 17:30 تیم های مدوار با شاهد با مصاف هم می روند. تیم های سرو منگاباد، لبنیات مصفا، شاهین، البرز، مدوار، شاهد، خورمیز، سرب و روی، بیمه ملت، نصر، میرک آباد و تنگ چنار در این دوره از مسابقات حضور دارند که در پایان 7 تیم به دسته اول صعود و 5 تیم به دسته ی دوم سقوط خواهند کرد.
مسابقات فوتبال دسته اول مهریز جام شهدای ورزشکار آغاز شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات فوتبال دسته اول مهریز جام شهدای ورزشکار با شرکت 12 تیم آغاز شد.
مسابقات فوتبال دسته اول مهریز جام شهدای ورزشکار در حالی آغاز شد که در اولین دیدار از این مسابقات تیم های شاهین و البرز شهرستان انار با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم شاهین بانتیجه  7 بر 3  مغلوب تیم البرز شهرستان انار شد.
در دومین دیدار نیز تیم های سرو منگاباد و لبنیات مصفا با هم پیکار کردند که نتیجه این دیدار به دلیل حضور بازیکن غیرمجاز در تیم لبنیات مصفا نتیجه آن به کمیته ی انضباطی کشیده شد.
در ادامه این دیدارها پنج شنبه همین هفته ساعت 17:30 تیم های مدوار با شاهد با مصاف هم می روند.
تیم های سرو منگاباد، لبنیات مصفا، شاهین، البرز، مدوار، شاهد، خورمیز، سرب و روی، بیمه ملت، نصر، میرک آباد و تنگ چنار در این دوره از مسابقات حضور دارند که در پایان 7 تیم به دسته اول صعود و 5 تیم به دسته ی دوم سقوط خواهند کرد.

آدرس کوتاه :