مسابقات سراسری قرآن همراه با محقل انس با قرآن در مهریز برگزار می شود

مسابقات سراسری قرآن همراه با محقل انس با قرآن در مهریز برگزار می شود


چهارشنبه و پنج شنبه همین هفته، حسینیه بزرگ استهریج
مسابقات سراسری قرآن همراه با محقل انس با قرآن در مهریز برگزار می شود

آدرس کوتاه :