مسابقات تنیس روی میز جام رمضان با حضور 5 تیم در مهریز برگزار شد

مسابقات تنیس روی میز جام رمضان با حضور 5 تیم در مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات تنیس روی میز جام رمضان با حضور 5 تیم در مهریز برگزار شد که در پایان: تیم امام زاده سیدغیاث الدین متشکل از محمدحسن علیان، محمدصادق دهقان و مسلم خواجه به مقام اول دست یافت تیم گل یاس متشکل از شهاب اعتماد، حسین باقی آبادی و محمد زین العابدینی مقام دوم را کسب کرد  مدرسه تنیس روی میز امام رضا که با حضور محمدرضا دهقانی زاده، مجتبی پیرزاده و صالح شفیع در این مسابقات شرکت کرده بود سوم شد
مسابقات تنیس روی میز جام رمضان با حضور 5 تیم در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات تنیس روی میز جام رمضان با حضور 5 تیم در مهریز برگزار شد که در پایان:
تیم امام زاده سیدغیاث الدین متشکل از محمدحسن علیان، محمدصادق دهقان و مسلم خواجه به مقام اول دست یافت
تیم گل یاس متشکل از شهاب اعتماد، حسین باقی آبادی و محمد زین العابدینی مقام دوم را کسب کرد 
مدرسه تنیس روی میز امام رضا که با حضور محمدرضا دهقانی زاده، مجتبی پیرزاده و صالح شفیع در این مسابقات شرکت کرده بود سوم شد

آدرس کوتاه :