مزارع ومحصولات کشاورزی منطقه شمش روستای بهادران در معرض نابودی کامل هستند

مزارع ومحصولات کشاورزی منطقه شمش روستای بهادران در معرض نابودی کامل هستند


  مزارع   ومحصولات کشاورزی منطقه شمش روستای   بهادران در معرض نابودی کامل   هستند   محمود فلاح مسئول جهاد کشاورزی روستای بهادران شهرستان مهریز در گزارشی عنوان کرد :علی رغم اینکه کشاورزان روستای بهادران و محصولات کشاورزی انها در معرض خطر نابودی کامل به سر میبرند. در نزدیکی روستای بهادران و در منطقه   شمش این روستا   کشاورزان ان   منطقه از   وجود   ابهای   زیادی   به ستوه امده اند.   وی   گفت: به علت وجود   لایه ای سخت در عمق 2 متری زمین در منطقه شمش روستای بهادران اب به دورن زمین نفوز نمیکند ودر سطح زمین باقی میماند وباعث   آب گرفتگی   سطح باغات شده به نحوی که در زمستان ها   انجام   هر گونه عملیات باغی را   از کشاورزان گرفته است   و همین موضوع باعث شده است تا 700 هکتار از مزارع   و باغات   پسته این منطقه به علت   عدم نفوز اب در زمین در معرض نابودی تدریجی   قرار بگیرند. وی خاطر نشان کرد کارشناسان کشاورزی معتقدندبرای رفع این مشکل باید   کانال های به عمق   3 متر کنده شود   که این کار نیز   نیاز   اعتبار زیاد   وهمچنین مستلزم نقشه برداری و مطالعه دقیق میباشد. وی افزود با   پیگیری های که از طرف شهرستان   انجام شده است   کار نقشه برداری این طرح صورت   گرفته است   و امید میرود با تامین اعتبار مورد نیاز این طرح   باغات این منطقه از خطر نابودی رهایی یابند ومشکل باغداران حل شود.
مزارع ومحصولات کشاورزی منطقه شمش روستای بهادران در معرض نابودی کامل هستند

 مزارع  ومحصولات کشاورزی منطقه شمش روستای  بهادران در معرض نابودی کامل  هستند

  محمود فلاح مسئول جهاد کشاورزی روستای بهادران شهرستان مهریز در گزارشی عنوان کرد :علی رغم اینکه کشاورزان روستای بهادران و محصولات کشاورزی انها در معرض خطر نابودی کامل به سر میبرند.

در نزدیکی روستای بهادران و در منطقه  شمش این روستا  کشاورزان ان  منطقه از  وجود  ابهای  زیادی  به ستوه امده اند.

 وی  گفت:

به علت وجود  لایه ای سخت در عمق 2 متری زمین در منطقه شمش روستای بهادران اب به دورن زمین نفوز نمیکند ودر سطح زمین باقی میماند وباعث  آب گرفتگی  سطح باغات شده به نحوی که در زمستان ها  انجام  هر گونه عملیات باغی را  از کشاورزان گرفته است  و همین موضوع باعث شده است تا 700 هکتار از مزارع  و باغات  پسته این منطقه به علت  عدم نفوز اب در زمین در معرض نابودی تدریجی  قرار بگیرند.

وی خاطر نشان کرد کارشناسان کشاورزی معتقدندبرای رفع این مشکل باید  کانال های به عمق  3 متر کنده شود  که این کار نیز  نیاز  اعتبار زیاد  وهمچنین مستلزم نقشه برداری و مطالعه دقیق میباشد.

وی افزود با  پیگیری های که از طرف شهرستان  انجام شده است  کار نقشه برداری این طرح صورت  گرفته است  و امید میرود با تامین اعتبار مورد نیاز این طرح  باغات این منطقه از خطر نابودی رهایی یابند ومشکل باغداران حل شود.

آدرس کوتاه :